Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Sergejs Babikovs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:24.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:ISK_199LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Internā medicīnaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Sergejs Babikovs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Iekšķīgo slimību katedra
Struktūrvienības vadītājs:Aivars Lejnieks
Kontaktinformācija:Rīga, Hiprokrāta iela 2, iskatrsu[pnkts]lv, iskatrsu[pnkts]lv, +371 67042338
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas33
Kopā kontaktstundas41
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Apmeklētas vismaz 5 nodarbības kursā "Medicīniskā komunikācija". Normālā anatomija, histoloģija, normālā fizioloģija, bioķīmija, medicīnas fizikas pamati, bioloģija un ģenētikas pamati. Normāla asinsrade. Normāla asins analīze. Normāls asins sarecēšanas process.
Mērķis:
Ievads klīniskajā medicīnā: 1. Iepazīstināt studentus ar slimības vēstures dokumentācijas pamatprincipiem – pamata sūdzība, pašreizējās saslimšanas vēsture, iepriekšējo saslimšanu vēsture. 2. Attīstīt fizikālās izmeklēšanas prasmes atbilstoši klīniskajam gadījumam – interviju, apskati, palpāciju, perkusiju, auskultāciju. 3. Iemācīt apvienot pacienta subjektīvu pārdzīvojumu par saslimšanu ar fizikālās izmeklēšanas datiem un nonākt pie secinājuma par diagnozi. Hematoloģija: 1. Apgūt hematoloģisko slimnieku izmeklēšanas metodes. Iemācīties noteikt un definēt izmaiņas asins analīzēs: sarkano šūnu, trombocītu, leikocītu un to veidojošo šūnu izmaiņas. 2. Iemācīties definēt anēmiju, prast noteikt anēmiju simptomus un pazīmes. Iemācīties laboratoriskos rādītājus anēmiju diagnostikai, anēmiju laboratorisko klasifikāciju. 3. Iemācīties hemorāģisko diatēžu veidus, to simptomus un pazīmes, laboratoriskās diagnostikas metodes.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads klīniskajā medicīnā. Vispārīgie principi. Klīniskā domāšana un lēmumu pieņemšana.Lekcijas1.00auditorija
2Pulmonoloģisks pacients: pieeja krūškurvja izmeklēšanai. Krūškurvja auskultācijas principi.Lekcijas1.00auditorija
3Plaušu funkcionālie testi. HOPS vai bronhiālā astma.Lekcijas1.00auditorija
4Abdominālais pacients: pieeja vēdera izmeklēšanai.Lekcijas1.00auditorija
5Vispārīgā medicīniskā izmeklēšana. Pamata klīniskās prasmes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Ekstremitātes: perifēro asinsvadu sistēma un limfmezgli.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Krūškurvis un plaušas: fizikāla izmeklēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Klīniskie gadījumi ar plaušu funkcionāliem testiem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Vēdera augšdaļas fizikāla izmeklēšana: pieeja augšējiem kvadrantiem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Vēdera apakšdaļas fizikāla izmeklēša: pieeja apakšējiem kvadrantiem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Vispārīgā urīnizvadsistēmas izmeklēšana, urīna analīzes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Pacienta apskate. Grupu darbs.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Hematoloģisko slimību simptomi un pazīmes. Hematoloģisko slimnieku izmeklēšanas metodes. Izmaiņas asins analīzēs.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Anēmiju simptomi un pazīmes. Anēmiju laboratoriskā diagnostika un laboratoriskā klasifikācija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Hemorāģisko diatēžu veidi. Hemorāģisko diatēžu simptomi un pazīmes. Hemorāģisko diatēžu laboratoriskie rādītāji.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti patstāvīgi iepazīstās ar prasībām katrā nodarbībā un mācās klīniskās manipulācijas no studentam saprotama avota (pēc paša ieskatiem). Studenti individuāli meklē un mācās aktuālāko informāciju par pacientu fizikālās izmeklēšanas metodēm no katedras rekomendētiem materiāliem vai citiem avotiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Modulis "Ievads klīniskajā medicīnā": 1. Sekmīgi uzrakstīti katras videolekcijas testi – 30% no kopējā vērtējuma 2. Fizikālās izmeklēšanas manipulāciju demonstrācija pie pacienta/simulatora – 70% no kopējā vērtējuma Modulis "Hematoloģijas modulis": 1. Nodarbību testi; 2. Situāciju uzdevumi nodarbībās; 3. Rakstiskās pārbaudes (testa jautājumi, vismaz 75% no atbildēm jābūt pareizām).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc kursa apgūšanas, students zinās: • kā strukturēti intervēt un pierakstīt pacienta slimības vēsturi – galveno sūdzību, pašreizējās saslimšanas vēsturi, iepriekšējo saslimšanu vēsturi; • kā veikt fizikālu izmeklēšanu atbilstoši klīniskajam gadījumam un pacienta sūdzībām; • kā objektivizēt pacienta subjektīvo stāstījumu; • kā paskaidrot klīniskajā darbā lietotu terminoloģiju.
Prasmes:Pēc kursa apgūšanas, students: • pratīs komunicēt ar pacientiem, to radiniekiem kolēģiem, citām veselības aprūpē iesaistītām personām; • veiks strukturētu slimības vēstures interviju un tās pierakstu; • veiks pacienta fizikālo izmeklēšanu ar palpācijas, perkusijas un auskultācijas metodi un no tām atvasinātām metodēm; • interpretēs plaušu funkcionālos testos – spirometriju.
Kompetences:1. Novērtēt iegūtos simptomus, sasaistīt tos ar patoloģiskiem procesiem slimnieka organismā. 2. Spēt analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli. 3. Interpretēt plaušu funkcionālās izmeklēšanas rezultātus, attiecināt to uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt to ar kopējo izmeklēšanas procesu. 4. Interpretēt klīnisko asins analīzi, attiecināt to uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt to ar kopējo izmeklēšanas procesu.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1Aknu palpācijaA - Teorētiskais
2Aknu perkusijaA - Teorētiskais
3Arteriālā pulsa noteikšanaA - Teorētiskais
4Arteriālā spiediena noteikšana.A - Teorētiskais
5Ascīta noteikšana (palpatori)A - Teorētiskais
6Fremitus pectoralis mugurpusēA - Teorētiskais
7Fremitus pectoralis priekšpusē un sānosA - Teorētiskais
8Nieru apklauvēšanaA - Teorētiskais
9Peritoneālo simptomu pārbaudeA - Teorētiskais
10Plaušu auskultācijaA - Teorētiskais
11Plaušu salīdzinošā perkusija mugurpusēA - Teorētiskais
12Plaušu salīdzinošā perkusija priekšpusē un sānosA - Teorētiskais
13Pleirālo un ribstarpu sāpjuA - Teorētiskais
14Radiālā pulsa sprieguma pārbaudeA - Teorētiskais
15Vēdera sienas muskulatūras inducētas rigiditātes pārbaudeA - Teorētiskais
16Vēdera virspusējā palpācijaA - Teorētiskais
17Žultspūšļa palpācija -mērfija simptoma pārbaudeA - Teorētiskais
18Žultspūšļa projekcijas vietas atrašanaA - Teorētiskais
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Bates’ guide to physical examination and history taking / Lynn S. Bickley, Peter G. Szilagyi.
2The Merck Manual of Patient Symptoms: A Concise, Practical Guide to Etiology, Evaluation, and Treatment 1st Edition.
3Hutchison’s clinical methods : an integrated approach to clinical practice.
4Macleod’s clinical examination / edited by Graham Douglas, Fiona Nicol, Colin Robertson ; illustrated by Robert Britton, Ethan Danielson.
5Klīniskā hematoloģija / Sandra Lejniece.
Papildus literatūra
1Propedeitika. G.Orļikova un Pičkura redakcijā. RSU, 2006.
2Oxford Handbook of Clinical Haematology. Oxford University Press, 1999.
3Wintrobe’s Atlas of Clinical Hematology. Douglas C. Tkachuk, Jan Hirschmann. Lippincott Williams& Wilkins, 2007.
4Disorders of Iron Homeostasis, Erythrocytes, Erythropoiesis. Handbook. European School of Haematology, 2006.
5Scott H. Goodnight, William E. Hathaway. Disorders of Hemostasis and Thrombosis. A Clinical Guide. The McGraw-Hill Companies, 2001, p.1-314.
6Williams Manual of Hematology. Sixth edition, McGraw-Hill Medical Publishing Division, 2003.
7Bleeding Disorders by D.Green, C.A.Ludlam. Health Press, 2004
8Marshall A.Lichtman, Ernest Beutler, Thomas J.Kipps, Uri Seligsohn, Kenneth Kaushansky, Josef T. Prchal. Williams Hematology. Seventh edition. 2006.
9S.M. Lewis, B.J. Bain, I. Bates. Dacie and Lewis Practical Haematology. Churchill Livingstone, 2002.
10Hoffman A.V., Moss P.A.H. Essential Haematology. 6th edition.Wuiley- Blackwell, 2011.