Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Iekšķīgo slimību katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Sergejs Babikovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Internā medicīna

Mērķis

Ievads klīniskajā medicīnā:
1. Iepazīstināt studentus ar slimības vēstures dokumentācijas pamatprincipiem – pamata sūdzība, pašreizējās saslimšanas vēsture, iepriekšējo saslimšanu vēsture.
2. Attīstīt fizikālās izmeklēšanas prasmes atbilstoši klīniskajam gadījumam – interviju, apskati, palpāciju, perkusiju, auskultāciju.
3. Iemācīt apvienot pacienta subjektīvu pārdzīvojumu par saslimšanu ar fizikālās izmeklēšanas datiem un nonākt pie secinājuma par diagnozi.

Hematoloģija:
1. Apgūt hematoloģisko slimnieku izmeklēšanas metodes. Iemācīties noteikt un definēt izmaiņas asins analīzēs: sarkano šūnu, trombocītu, leikocītu un to veidojošo šūnu izmaiņas.
2. Iemācīties definēt anēmiju, prast noteikt anēmiju simptomus un pazīmes. Iemācīties laboratoriskos rādītājus anēmiju diagnostikai, anēmiju laboratorisko klasifikāciju.
3. Iemācīties hemorāģisko diatēžu veidus, to simptomus un pazīmes, laboratoriskās diagnostikas metodes.

Priekšzināšanas

Apmeklētas vismaz 5 nodarbības kursā "Medicīniskā komunikācija".
Normālā anatomija, histoloģija, normālā fizioloģija, bioķīmija, medicīnas fizikas pamati, bioloģija un ģenētikas pamati.
Normāla asinsrade. Normāla asins analīze. Normāls asins sarecēšanas process.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc kursa apgūšanas, students zinās:
• kā strukturēti intervēt un pierakstīt pacienta slimības vēsturi – galveno sūdzību, pašreizējās saslimšanas vēsturi, iepriekšējo saslimšanu vēsturi;
• kā veikt fizikālu izmeklēšanu atbilstoši klīniskajam gadījumam un pacienta sūdzībām;
• kā objektivizēt pacienta subjektīvo stāstījumu;
• kā paskaidrot klīniskajā darbā lietotu terminoloģiju.

Prasmes

Pēc kursa apgūšanas, students:
• pratīs komunicēt ar pacientiem, to radiniekiem kolēģiem, citām veselības aprūpē iesaistītām personām;
• veiks strukturētu slimības vēstures interviju un tās pierakstu;
• veiks pacienta fizikālo izmeklēšanu ar palpācijas, perkusijas un auskultācijas metodi un no tām atvasinātām metodēm;
• interpretēs plaušu funkcionālos testos – spirometriju.

Kompetences

1. Novērtēt iegūtos simptomus, sasaistīt tos ar patoloģiskiem procesiem slimnieka organismā.
2. Spēt analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli.
3. Interpretēt plaušu funkcionālās izmeklēšanas rezultātus, attiecināt to uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt to ar kopējo izmeklēšanas procesu.
4. Interpretēt klīnisko asins analīzi, attiecināt to uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt to ar kopējo izmeklēšanas procesu.

Plānojums

Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsJūlija Voicehovska, Ivans Matvejevs, Alberto Sadu, Aleksejs Zavorins, Sergejs Babikovs, Anda Vīksna, Jana Janovska, Eduards Krustiņš, Veronika Mešečko, Līga Makarova, Olga Sjomina, Larisa Umnova, Alla Rivkina, Ilze Trocjuka, Daiga Auziņa, Kristīne Bernāte
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsMarika Tetere, Larisa Umnova, Gaļina Sardiko, Konstantīns Pičkurs, Mārtiņš Purenkovs, Ļubova Blumberga, Juris Karpovs, Anda Vīksna, Sergejs Babikovs, Irita Roderte, Eduards Krustiņš, Daiga Auziņa, Alla Rivkina, Ilze Trocjuka, Kristīne Bernāte, Sabīne Upmale, Sandra Lejniece
Medicīna4MaģistrsObligātsLarisa Umnova, Sergejs Babikovs, Veronika Mešečko, Ivans Matvejevs, Jana Janovska, Eduards Krustiņš, Alberto Sadu, Olga Sjomina, Līga Makarova, Kristīne Bernāte, Daiga Auziņa, Alla Rivkina, Ilze Trocjuka, Dana Kigitoviča, Leonīds Pugo, Sabīne Upmale
Pediatrija4MaģistrsObligātsMārtiņš Purenkovs, Ļubova Blumberga, Larisa Umnova, Ilze Trocjuka, Kristīne Bernāte, Daiga Auziņa, Alla Rivkina, Mihails Tarasovs
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsSergejs Babikovs, Dana Kigitoviča, Anda Vīksna, Alberto Sadu, Eduards Krustiņš, Jana Janovska, Sabīne Upmale, Veronika Mešečko, Leonīds Pugo, Linda Kundziņa, Justīne Māliņa-Bambīte, Alla Rivkina, Daiga Auziņa, Kristīne Bernāte, Ilze Trocjuka, Līga Makarova, Ivans Matvejevs, Olga Sjomina, Larisa Umnova, Jūlija Voicehovska, Aleksejs Zavorins
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsSergejs Babikovs, Ilze Vīnkalna, Kristīne Ivanova, Ļubova Blumberga, Mihails Tarasovs, Konstantīns Pičkurs, Irina Pupkeviča, Daiga Auziņa, Alla Rivkina, Kristīne Bernāte, Ilze Trocjuka, Valdis Ģībietis, Mihails Romanovs, Dina Pjuse, Sabīne Skrebinska, Gita Avotiņa, Sandra Lejniece, Dārta Balode, Brigita Janicka-Kupra, Helmuts Bināns, Emma Sokolova, Justīne Māliņa-Bambīte, Linda Kundziņa
Medicīna4MaģistrsObligātsSergejs Babikovs, Justīne Māliņa-Bambīte, Linda Kundziņa, Anda Vīksna, Eduards Krustiņš, Jana Janovska, Irita Roderte, Emma Sokolova, Kristīne Ivanova, Alla Rivkina, Kristīne Bernāte, Ilze Trocjuka, Daiga Auziņa, Helmuts Bināns, Anna Labuce, Gita Avotiņa, Kristaps Šablinskis, Dārta Balode, Brigita Janicka-Kupra, Sabīne Skrebinska
Pediatrija4MaģistrsObligātsĻubova Blumberga, Sergejs Babikovs, Alla Rivkina, Kristīne Bernāte, Daiga Auziņa, Arnita Baklašova, Anastasija Folomejeva-Jakovenko, Ilze Trocjuka, Brigita Janicka-Kupra, Dārta Balode
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsSergejs Babikovs, Jana Janovska, Helmuts Bināns, Mihails Romanovs, Justīne Māliņa-Bambīte, Emma Sokolova, Valdis Ģībietis, Sabīne Skrebinska, Linda Kundziņa, Sabīne Upmale, Brigita Janicka-Kupra, Ilze Trocjuka, Dārta Balode, Daiga Auziņa, Kristīne Bernāte, Alla Rivkina, Lilija Ķēniņa, Eva Moreino, Dana Kigitoviča, Eduards Krustiņš, Līga Makarova, Ivans Matvejevs, Veronika Mešečko, Leonīds Pugo, Alberto Sadu, Olga Sjomina, Larisa Umnova, Anda Vīksna, Jūlija Voicehovska, Aleksejs Zavorins
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsDaiga Auziņa, Sergejs Babikovs, Dārta Balode, Kristīne Bernāte, Ļubova Blumberga, Brigita Janicka-Kupra, Sandra Lejniece, Alla Rivkina, Sabīne Skrebinska, Ilze Trocjuka, Anastasija Folomejeva-Jakovenko, Rūdolfs Vilde, Arnita Baklašova, Sabīne Upmale, Dana Kigitoviča, Gita Dambrova, Eva Moreino, Jelizaveta Aleksejeva, Marija Burčeņa, Aija Frīdvalde, Justīne Māliņa-Bambīte, Helmuts Bināns, Kārlis Klētnieks, Larisa Umnova
Medicīna4MaģistrsObligātsDaiga Auziņa, Sergejs Babikovs, Dārta Balode, Kristīne Bernāte, Brigita Janicka-Kupra, Jana Janovska, Linda Kundziņa, Justīne Māliņa-Bambīte, Alla Rivkina, Sabīne Skrebinska, Emma Sokolova, Ilze Trocjuka, Lilija Ķēniņa, Mihails Romanovs, Eva Moreino, Valdis Ģībietis, Dana Kigitoviča, Marija Kudrjavceva, Kārlis Klētnieks, Larisa Umnova, Marija Burčeņa
Pediatrija4MaģistrsObligātsDaiga Auziņa, Sergejs Babikovs, Dārta Balode, Kristīne Bernāte, Anastasija Folomejeva-Jakovenko, Brigita Janicka-Kupra, Alla Rivkina, Ilze Trocjuka, Kārlis Klētnieks
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsSergejs Babikovs, Sabīne Upmale, Linda Kundziņa, Jana Janovska, Eva Moreino, Dārta Balode, Emma Sokolova, Lilija Ķēniņa, Brigita Janicka-Kupra, Daiga Auziņa, Alla Rivkina, Sabīne Skrebinska, Marija Burčeņa, Anda Vīksna, Ivans Matvejevs, Veronika Mešečko, Aleksejs Zavorins, Līga Makarova, Olga Sjomina, Leonīds Pugo, Dana Kigitoviča, Valdis Ģībietis, Justīne Māliņa-Bambīte, Mihails Romanovs, Helmuts Bināns, Alberto Sadu, Ilze Trocjuka, Eduards Krustiņš, Larisa Umnova, Jūlija Voicehovska, Kristīne Bernāte
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsSergejs Babikovs, Eva Moreino, Sabīne Upmale, Emma Sokolova, Marija Burčeņa, Dana Kigitoviča, Jana Janovska, Lilija Ķēniņa, Kārlis Klētnieks, Mihails Romanovs, Brigita Janicka-Kupra, Dārta Balode, Alla Rivkina, Daiga Auziņa, Ilze Trocjuka, Kristīne Bernāte
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsSabīne Upmale, Dana Kigitoviča, Linda Kundziņa, Valdis Ģībietis, Justīne Māliņa-Bambīte, Marija Burčeņa, Sabīne Skrebinska, Mihails Romanovs, Dārta Balode, Brigita Janicka-Kupra, Eva Moreino, Lilija Ķēniņa, Sergejs Babikovs, Ilze Trocjuka, Daiga Auziņa, Jana Janovska, Alla Rivkina, Kristīne Bernāte, Kārlis Klētnieks, Emma Sokolova
Medicīna5MaģistrsObligātsAnastasija Folomejeva-Jakovenko, Ļubova Blumberga, Sabīne Upmale, Dana Kigitoviča, Justīne Māliņa-Bambīte, Marija Burčeņa, Sabīne Skrebinska, Arnita Baklašova, Helmuts Bināns, Dārta Balode, Brigita Janicka-Kupra, Eva Moreino, Rūdolfs Vilde, Gita Dambrova, Jelizaveta Aleksejeva, Aija Frīdvalde, Kārlis Klētnieks, Sergejs Babikovs, Ilze Trocjuka, Daiga Auziņa, Larisa Umnova, Sandra Lejniece, Alla Rivkina, Kristīne Bernāte, Lilija Ķēniņa
Pediatrija5MaģistrsObligātsAnastasija Folomejeva-Jakovenko, Dārta Balode, Brigita Janicka-Kupra, Kārlis Klētnieks, Sergejs Babikovs, Ilze Trocjuka, Daiga Auziņa, Alla Rivkina, Kristīne Bernāte
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligāts