Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Sergejs Babikovs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:16.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:ISK_199LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Internā medicīnaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Sergejs Babikovs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Iekšķīgo slimību katedra
Struktūrvienības vadītājs:Aivars Lejnieks
Kontaktinformācija:Rīga, Hiprokrāta iela 2, iskatrsu[pnkts]lv, iskatrsu[pnkts]lv, +371 67042338
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Classes (number)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas33
Kopā kontaktstundas41
Study course description
Zināšanas:
Apmeklētas vismaz 5 nodarbības komunikāciju prasmēs un saskarsmes psiholoģijā. Normālā anatomija, histoloģija, normālā fizioloģija, bioķīmija, medicīnas fizikas pamati, bioloģija un ģenētikas pamati. Normāla asinsrade. Normāla asins analīze. Normāls asins sarecēšanas process.
Mērķis:
Ievads klīniskajā medicīnā: 1. Iepazīstināt studentus ar slimības vēstures dokumentācijas pamatprincipiem - pamata sūdzība, pašreizējās saslimšanas vēsture, iepriekšējo saslimšanu vēsture. 2. Attīstīt fizikālās izmeklēšanas prasmes atbilstoši klīniskajam gadījumam - interviju, apskati, palpāciju, perkusiju, auskultāciju. 3. Iemācīt apvienot pacienta subjektīvu pārdzīvojumu par saslimšanu ar fizikālās izmeklēšanas datiem un nonākt pie secinājuma par diagnozi. Hematoloģija 1. Apgūt hematoloģisko slimnieku izmeklēšanas metodes. Iemācīties noteikt un definēt izmaiņas asins analīzēs: sarkano šūnu, trombocītu, leikocītu un to veidojošo šūnu izmaiņas. 2. Iemācīties definēt anēmiju, prast noteikt anēmiju simptomus un pazīmes. Iemācīties laboratoriskos rādītājus anēmiju diagnostikai, anēmiju laboratorisko klasifikāciju. 3. Iemācīties hemorāģisko diatēžu veidus, to simptomus un pazīmes, laboratoriskās diagnostikas metodes.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads klīniskajā medicīnā. Vispārīgie principi. Klīniskā domāšana un lēmumu pieņemšana.Lectures1.00auditorija
2Pulmonoloģisks pacients: pieeja krūškurvja izmeklēšanai. Krūškurvja auskultācijas principi.Lectures1.00auditorija
3Abdominālais pacients: pieeja vēdera izmeklēšanaiLectures1.00auditorija
4Plaušu funkcionālie testi. HOPS vai bronhiālā astma.Lectures1.00auditorija
5Vispārīgā medicīniskā izmeklēšana. Pamata klīniskās prasmes.Classes1.00klīniskā bāze
6Ekstremitātes: perifēro asinsvadu sistēma un limfmezgli.Classes1.00klīniskā bāze
7Krūškurvis un plaušas: fizikāla izmeklēšanaClasses1.00klīniskā bāze
8Klīniskie gadījumi ar plaušu funkcionāliem testiem.Classes1.00klīniskā bāze
9Vēdera augšdaļas fizikāla izmeklēšana: pieeja augšējiem kvadrantiem.Classes1.00klīniskā bāze
10Vēdera apakšdaļas fizikāla izmeklēša: pieeja apakšējiem kvadrantiem.Classes1.00klīniskā bāze
11Vispārīgā urīnizvadsistēmas izmeklēšana, urīna analīzes.Classes1.00klīniskā bāze
12Pacienta apskate. Grupu darbs.Classes1.00klīniskā bāze
13Hematoloģisko slimību simptomi un pazīmes. Hematoloģisko slimnieku izmeklēšanas metodes. Izmaiņas asins analīzēs.Classes1.00klīniskā bāze
14Anēmiju simptomi un pazīmes. Anēmiju laboratoriskā diagnostika un laboratoriskā klasifikācija.Classes1.00klīniskā bāze
15Hemorāģisko diatēžu veidi. Hemorāģisko diatēžu simptomi un pazīmes. Hemorāģisko diatēžu laboratoriskie rādītāji.Classes1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti patstāvīgi iepazīstinās ar prasībām katrā nodarbībā un mācās klīniskās manipulācijas no studentam saprotama avota (pēc paša ieskatiem). Studenti individuāli meklē un mācās aktuālāko informāciju par pacientu fizikālās izmeklēšanas metodēm no katedras rekomendētiem materiāliem vai citiem avotiem. Studenti patstāvīgi gatavojas katras nodarbības tematiskam pārbaudījumam, kas sastāv no daudzizvēles testa vai atvērtiem jautājumiem par attiecīgo tēmu.
Vērtēšanas kritēriji:
Ievads klīniskajā medicīnā: Ieskaitīts/Neieskaitīts par kursa nedēļas kontroldarbiem (atvērtie jautājumi un MCQ) tiek izlikts e-studiju sekmju grāmatā. Kurss tiek ieskaitīts gadījumā, ja ir izpildīti 3 nosacījumi: 1. Students ir apmeklējis/atstrādājis visas kursa obligātas nodarbības 2. Students ir uzrakstījis visus kursa kontroldarbus un saņēmis atzīmi "Ieskaitīts" 3. Students ir aktīvs nodarbībās un spēj pareizi atrādīt nodarbību klīniskās manipulācijas docētājam.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Pēc kursa apmeklēšanas, students: - zinās pacienta intervijas un medicīniskās dokumentācijas pamata principus - sapratīs kā no slimības pazīmes/simptomiem nonākt pie darba diagnozes - spēs saistīt klīniskās pazīmes ar patoloģiski fizioloģiskām pārmaiņam pacienta organismā - zinās kā novērtēt riska faktorus pie attiecīgām saslimšanām - zinās patoloģijas līmeņus - atpazīs normālo asins analīzi un patoloģiskas novirzes.
Prasmes:Pēc kursa apmeklēšanas, students: - pratīs komunicēt ar pacientiem, to radiniekiem kolēģiem, citām veselības aprūpē iesaistītām personām - veiks strukturētu slimības vēstures interviju un pierakstu - veiks pacienta fizikālo izmeklēšanu ar palpācijas, perkusijas un auskultācijas metodi un no tām atvasinātām metodēm - orientēsies plaušu funkcionālajos testos - konstatēs klīniskās un laboratorās nieru un aknu slimību pazīmes - pratīs apkopot iegūtos simptomus un noformēt slimības vēstures fragmentus.
Kompetences:1. Novērtēt iegūtos simptomus, sasaistīt tos ar patoloģiskiem procesiem slimnieka organismā. 2. Spēt analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli. 3. Interpretēt plaušu funkcionālās izmeklēšanas rezultātus, attiecināt to uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt to ar kopējo izmeklēšanas procesu. 4. Interpretēt urīna analīzi, attiecināt to uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt to ar kopējo izmeklēšanas procesu. 5. Interpretēt klīnisko asins analīzi, attiecināt to uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt to ar kopējo izmeklēšanas procesu.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1Aknu palpācijaA - Teorētiskais
2Aknu perkusijaA - Teorētiskais
3Arteriālā pulsa noteikšanaA - Teorētiskais
4Arteriālā spiediena noteikšana.A - Teorētiskais
5Ascīta noteikšana (palpatori)A - Teorētiskais
6Fremitus pectoralis mugurpusēA - Teorētiskais
7Fremitus pectoralis priekšpusē un sānosA - Teorētiskais
8Nieru apklauvēšanaA - Teorētiskais
9Peritoneālo simptomu pārbaudeA - Teorētiskais
10Plaušu auskultācijaA - Teorētiskais
11Plaušu salīdzinošā perkusija mugurpusēA - Teorētiskais
12Plaušu salīdzinošā perkusija priekšpusē un sānosA - Teorētiskais
13Pleirālo un ribstarpu sāpjuA - Teorētiskais
14Radiālā pulsa sprieguma pārbaudeA - Teorētiskais
15Vēdera sienas muskulatūras inducētas rigiditātes pārbaudeA - Teorētiskais
16Vēdera virspusējā palpācijaA - Teorētiskais
17Žultspūšļa palpācija -mērfija simptoma pārbaudeA - Teorētiskais
18Žultspūšļa projekcijas vietas atrašanaA - Teorētiskais
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce