Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Aivars Grīnbergs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:CFUBK_004LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Ķirurģija; Neorganiskā ķīmijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aivars Grīnbergs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Pēteris Tretjakovs
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, cfbkatrsu[pnkts]lv, cfbkatrsu[pnkts]lv, +371 67061550
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
vidusskolas organiskās ķīmijas programmas.
Mērķis:
sniegt koncentrētu ieskatu organiskās ķīmijas pamatos ar to pielietojumu bioloģiskajā ķīmijā, kā arī molekulārā bioloģijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Organisko savienojumu klasifikācija. Funkcionālās grupas. Izomērija.Lekcijas1.00auditorija
2Alkoholi, aldehīdi, ketoni, karbonskābes, ēsteri.Lekcijas1.00auditorija
3Aldehīdu redoks īpašības.Nodarbības1.00laboratorija
4Ketonu un karbonskābju ķīmiskās īpašības.Nodarbības1.00laboratorija
5Monosaharīdu redoks īpašības. Cietes īpašības.Nodarbības1.00laboratorija
6Aminoskābju ķīmiskās īpašības.Nodarbības1.00laboratorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti patstāvīgi studē mācību grāmatas, raksta īsus pārskatus par tēmām kursa aprakstā, kā arī prezentē tos nodarbībās.
Vērtēšanas kritēriji:
regulāri kontroldarbi un gala ieskaite rakstiskā formā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:studenti apraksta organiskos savienojumus un izskaidro to īpatnības; paskaidro organisko savienojumu reakcijas un raksta attiecīgos vienādojumus; raksturo bioķīmiskos savienojumu struktūras un īpašības.
Prasmes:studenti lieto organiskās ķīmijas jēdzienus un metodes, lai skaidrotu un izprastu bioķīmisko sarežģītību, tādu kā hemoglobīna struktūra, funkcija un tās regulācija, monosaharīdu metabolisma transformācijas u.c.
Kompetences:studenti analizē, apspriež un izdara slēdzienus par organisko savienojumu nozīmīgumu un svarīgumu dzīvajās sistēmās – mikroorganismos, augos, dzīvniekos.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1P. Atkins, L. Jones "Chemical Principles", Freeman, 2010;
2T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, P. M. Woodward "Chemistry. The Central Science", Prentice Hall, 2012.
3J. E. McMurry, R. C. Fay, J. Fantini "Chemistry", Prentice Hall, 2012.
Papildus literatūra
1L. M. Hardwood, I. E. McKendrick, R. C. Whitehead "Organic Chemistry at a Glance", Blackwell, 2003.