Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Gunta Ancāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir veicināt zināšanu apguvi par cilvēka psihiskās funkcionēšanas likumsakarībām un psihisko un somatisko procesu mijiedarbību.

Priekšzināšanas

Priekšstats par psihisko procesu divējādo, dabaszinātnisko un humanitāro dabu.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie spēs: analizēt psihisko faktoru lomu somatisko slimību gadījumā; novērtēt farmakoloģiskas terapijas psihodinamiskos aspektus; aprakstīt psihosomatiskos traucējumus un slimību etipopatoģenēzi, nosaukt un izteikties par saskarsmes pamatprincipiem.

Prasmes

Studenti spēs: īsi aprakstīt psihosomatisku pacientu saslimšanas gadījumu etiopatoģenēzi, izskaidrot placebo efekta izmantošanas iespējas; demonstrēt terapeitiskas saskarsmes pamatelementus.

Kompetences

Studenti spēs analizēt bioloģisko, emocionālo un sociālo faktoru lomu slimību etioloģijā un patoģenēzē.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība5BakalaursIerobežota izvēleGļebs Troščenkovs, Dace Krūmiņa