Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Ruta Siliņa
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Kurss veidots, lai sagatavotu un ievadītu studentus studiju procesā un dotu ieskatu izvēlētajā specialitātē.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

par komunikācijas studiju procesu, tā prasībām, studiju darbu veidošanas pamatprincipiem, studējošajam nepieciešamajām pamatprasmēm.

Prasmes

studenti spēs attīstīt savas mācīšanās prasmes, pratīs orientēties docētāju prasībās un studiju procesā; meklēt un izvērtēt studijām nepieciešamo literatūru un citus papildmateriālus, veidot studiju darbus – literatūras kopsavilkumus, esejas, referātus, grupu projektus, patstāvīgus pētījumus un radošos darbus dažādās komunikācijas jomās. Studenti kursa laikā apgūs galveno studiju darbu veidošanas iemaņas, trenēsies akadēmiskajā rakstīšanā un veidos savu kursa darbu koncepcijas.

Kompetences

par studiju procesu un komunikācijas nozares ietvaru.

Plānojums

Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija1BakalaursObligātsSigne Riekstiņa-Pāla, Linda Rudzīte, Ruta Siliņa, Alnis Stakle, Kristīne Rolle
Fotogrāfija1BakalaursObligātsAnda Rožukalne, Klāvs Sedlenieks, Kristīne Rolle, Ruta SiliņaSigne Riekstiņa-Pāla,
Multimediju komunikācija1BakalaursObligātsIvans Jānis Mihailovs, Linda Rudzīte, Signe Riekstiņa-Pāla, Klāvs Sedlenieks, Ruta Siliņa, Alnis Stakle, Kristīne Rolle, Anda Rožukalne
Multimediju komunikācija1BakalaursObligātsRuta Siliņa
Sabiedriskās attiecības1BakalaursObligātsRuta Siliņa, Signe Riekstiņa-Pāla, Klāvs Sedlenieks, Kristīne Rolle
Žurnālistika1BakalaursObligātsRuta Siliņa, Linda Rudzīte, Klāvs Sedlenieks, Kristīne Rolle, Anna Peipiņa
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija1BakalaursObligātsKristīne Rolle, Linda Rudzīte, Ruta Siliņa, Signe Riekstiņa-Pāla, Alnis Stakle
Fotogrāfija1BakalaursObligātsKristīne Rolle, Anda Rožukalne, Klāvs Sedlenieks, Ruta Siliņa, Signe Riekstiņa-Pāla
Multimediju komunikācija1BakalaursObligātsKristīne Rolle, Anda Rožukalne, Ivans Jānis Mihailovs, Klāvs Sedlenieks, Linda Rudzīte, Ruta Siliņa, Signe Riekstiņa-Pāla, Alnis Stakle
Multimediju komunikācija1BakalaursObligātsRuta Siliņa
Sabiedriskās attiecības1BakalaursObligātsKristīne Rolle, Klāvs Sedlenieks, Ruta Siliņa, Signe Riekstiņa-Pāla
Žurnālistika1BakalaursObligātsKristīne Rolle, Anna Peipiņa, Klāvs Sedlenieks, Linda Rudzīte, Ruta Siliņa