Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Tatjana Muravska
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Sniegt studentiem zināšanas par aktuālajām ilgtspējīgas attīstības koncepta tendencēm ekonomikā un biznesā, īpašu uzmanību pievēršot ilgtspējīgas attīstības koncepta sociālajiem un humanitārajiem aspektiem.

Priekšzināšanas

Mikroekonomikas un Makroekonomikas teorijā, Starptautiskajā biznesā, Organizāciju teorijā un Uzņēmumu stratēģijā un politikā.

Rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par „labākajām praksēm” mūsdienu ilgtspējīgas attīstības struktūrās, zināšanas par 2030 Globālo stratēģiju un 17 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanas procesu mūsdienu ekonomikā (ar ietekmi uz Baltijas valstīm).

Prasmes

Spēja identificēt un analizēt dažādus ilgtspējīgas attīstības aspektus un to iespējamību – cilvēka, sociālo, attīstības un klimatu.

Kompetences

Spēja būt aktīviem mūsdienu ilgtspējības attīstības priekšplānā: gudra, radoša, ilgtspējīga un efektīva politika.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE5BakalaursIerobežota izvēleTatjana Muravska