Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Infektoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Ludmila Vīksna
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Infekcijas slimības

Mērķis

Sekmēt teorētisko un praktisko zināšanu apguvi par infekcijas slimību izcelsmi un attīstības mehānismiem cilvēka organismā, sasaistot tās ar klīniskajām slimības izpausmēm, tai skaitā invalidizējošiem aspektiem, ārstēšanai pieejamiem un konkrētiem terapeitiskiem paņēmieniem, kā arī izsargāšanās iespējām no šīm slimībām un ietekmi uz indivīda dzīves kvalitāti.

Priekšzināšanas

Anatomijā, bioloģijā, fizioloģijā, patoloģiskajā fizioloģijā, mikrobioloģijā, iekšķīgajās slimībās, neiroloģijā, vispārējā ķirurģijā un farmakoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti atpazīs infekcijas slimību simptomus, kas ir būtiski, veicot ortozēšanas – protezēšanas darbības; zinās slimību profilakses un izplatības ierobežošanas principus.

Prasmes

Veidot plānu medicīniskām darbībām – noskaidrojot anamnēzi, iepazīstoties un analizējot medicīnas dokumentus; piemērot ārsta nozīmētās procedūras un palīglīdzekļus pacientiem ar infekcijas slimības diagnozi.

Kompetences

Profesionāli sadarboties ar infekcijas slimību pacientiem, pacientu tuviniekiem un kolēģiem pacienta dzīves kvalitātes uzlabošanas jomā, ievērojot medicīnas ētikas normas un respektējot pacientu tiesības, pilnveidot patstāvīgas un kolektīvās mācīšanās kompetenci.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO3BakalaursObligātsAngelika Krūmiņa, Indra Zeltiņa, Ilze Ekšteina, Iveta Ozere, Ludmila Vīksna, Sniedze Laivacuma, Guntis Karelis, Raimonds Sīmanis, Agita Jēruma, Gunta Stūre, Aleksandrs Černušenko, Iļja Drjagunovs, Aija Leidere-Reine, Māris Liepiņš, Liāna Linda Skrauča, Monta Madelāne, Normunds Sūna, Ieva Vanaga, Anda Vīksna, Anna Žilde