Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Infektoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Ludmila Vīksna
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Infekcijas slimības

Mērķis

Nodrošināt teorētisko un praktisko zināšanu apguvi par dažādu, infekciju slimībām raksturīgu, sindromu veidošanās un attīstības mehānismiem cilvēka organismā, lai spētu veikt adekvātu konkrētai situācijai diferenciāldiagnozi, kā arī nostiprināt izmeklēšanas prasmes, veidojot izmeklēšanas programmu konkrētam pacientam.

Priekšzināšanas

Anatomijā, bioloģijā, parazitoloģijā, patoloģiskajā fizioloģijā, bioķīmijā, mikrobioloģijā, infektoloģijā, iekšķīgajās slimībās, klīniskajā farmakoloģijā un imunoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais spēs raksturot un sistematizēt klīnisko simptomātiku diferenciāldiagnostikas aspektā; izskaidrot un pamatot nepieciešamos, tai skaitā specifiskos, laboratoros un citus izmeklējumus, izmantojot arī ģenētiskās un zāļu rezistenci konstatējošās analīzes; izskaidrot infekcijas slimību diagnozes apliecinošos faktus un formulēt diagnozi; izskaidrot, aprakstīt un analizēt Latvijā reti sastopamās un netipiski noritošās infekciju slimības; demonstrēt zināšanas, kas nepieciešamas diferenciāldiagnostikā.

Prasmes

Pratīs plānot medicīniskās darbības konkrētam pacientam diferenciāldiagnostiskas mērķiem; pratīs detalizēti, padziļināti un mērķtiecīgi noskaidrot anamnēzi, tai skaitā epidemioloģisko, izmantojot iegūtos faktus slimību diagnostikā un diferenciāldiagnostikā; novērtēt, interpretēt un analizēt iegūtos medicīniskos faktus un rezultātus – laboratoros, staru diagnostikas, funkcionāli morfoloģiskos utt., lai noteiktu diagnozi.

Kompetences

Veidot terapeitisko shēmu dažādu infekcijas un citu slimību ārstēšanai un noteikt medikamentus individualizētas terapeitiskās pieejas nodrošināšanai pacientam; pielietojot argumentācijas, loģikas un retorikas pamatzināšanas, lai profesionāli sadarbotos ar pacientiem, pacientu tuviniekiem un kolēģiem infekcijas slimību diagnostikas, diferenciāldiagnostikas, ārstniecības un profilakses jomā, ievērojot medicīnas ētikas normas un respektējot pacientu tiesības; izmantot e-medicīnas iespējas, risinot radušos medicīnas jautājumus; uzņemties veselības veicinātāja lomu infekciju slimību specifiskās un nespecifiskās profilakses kontekstā; veikt administratīvās funkcijas efektīvas infekcijas slimību diagnostikas un ārstniecības principu izvēlē.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsObligātsMāris Liepiņš, Margarita Tatičeka, Dace Vīgante, Oksana Koļesova, Gunita Saulīte, Anda Vīksna, Aija Leidere-Reine, Aleksandrs Černušenko, Māris Sperga, Pauls Aldiņš, Indra Zeltiņa, Agita Jēruma, Angelika Krūmiņa, Gunta Stūre, Ilze Ekšteina, Ludmila Vīksna, Sniedze Laivacuma
Medicīna9MaģistrsObligātsSniedze Laivacuma, Aleksejs Derovs, Indra Zeltiņa, Pauls Aldiņš, Māris Sperga, Dace Vīgante, Iļja Drjagunovs, Aleksandrs Černušenko, Anda Vīksna, Monta Madelāne, Iluta Vanaga, Angelika Krūmiņa, Iveta Ozere, Margarita Tatičeka, Gunta Stūre, Ludmila Vīksna, Agita Jēruma, Anna Žilde
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsMāris Sperga, Anda Vīksna, Dace Vīgante, Margarita Tatičeka, Aija Leidere-Reine, Māris Liepiņš, Agita Jēruma, Aleksandrs Černušenko, Angelika Krūmiņa, Gunita Saulīte, Gunta Stūre, Ilze Ekšteina, Indra Zeltiņa, Ludmila Vīksna, Oksana Koļesova, Pauls Aldiņš, Sniedze Laivacuma
Medicīna9MaģistrsObligātsMāris Sperga, Ginta Balode, Monta Madelāne, Anda Vīksna, Dace Vīgante, Juris Ķibilds, Irēna Meistere, Iļja Drjagunovs, Agita Jēruma, Aleksandrs Černušenko, Angelika Krūmiņa, Gunta Stūre, Indra Zeltiņa, Iveta Ozere, Ludmila Vīksna, Pauls Aldiņš, Raimonds Sīmanis, Sniedze Laivacuma, Aleksejs Derovs