Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Infektoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Ludmila Vīksna
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Infekcijas slimības

Mērķis

Sekmēt teorētisko un praktisko zināšanu apguvi par infekcijas slimību izcelsmi un attīstības mehānismiem cilvēka organismā, sasaistot tās ar klīniskajām slimības izpausmēm, tai skaitā invalidizējošiem aspektiem, ārstēšanai pieejamiem un konkrētiem terapeitiskiem paņēmieniem, kā arī izsargāšanās iespējām no šīm slimībām un ietekmi uz indivīda dzīves kvalitāti.

Priekšzināšanas

Bioloģijā, anatomijā, histoloģijā, fizioloģijā, patoloģiskajā fizioloģijā, bioķīmijā, mikrobioloģijā, propedeitikā, farmakoloģijā un iekšķīgajās slimībās.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie spēs sistematizēt infekcijas slimības fizioterapijas pielietošanas kontekstā; klasificēt raksturīgos simptomus un slimības attīstības mehānismus, indikācijas un kontrindikācijas fizioterapijas pielietošanas kontekstā.

Prasmes

Pratīs veidot plānu medicīniskām darbībām, kas nepieciešamas infekcijas slimību diagnostikas, klīniskās ainas, ārstēšanas un profilakses noteikšanai; noskaidrot anamnēzi; izskaidrot laboratoros izmeklējumus un fizikālās izmeklēšanas rezultātus; piemērot ārsta nozīmētās procedūras pacientiem ar infekcijas slimības diagnozi.

Kompetences

Profesionāli sadarboties ar infekcijas slimību pacientiem, pacientu tuviniekiem un kolēģiem pacienta dzīves kvalitātes uzlabošanās jomā, ievērojot medicīnas ētikas normas un respektējot pacientu tiesības; pilnveidot patstāvīgas un kolektīvās mācīšanās kompetenci.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFF5BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFFN5BakalaursObligāts