Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs: Dmitrijs Homenko
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Sniegt un pilnveidot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas informācijas apstrādes un analīzes speciālista darbā.

Uzdevumi:
1. Sniegt teorētiskās zināšanas par operatīvo analīzi un tās nozīmi, kriminalitātes ģeogrāfisko analīzi, analītiskā projekta darba organizāciju un plānošanu, programmatūras izmantošanas iespējām darbam WINDOWS un interneta vidē, specializēto datorprogrammu izmantošanas iespējas operatīvās analīzes procesā, datu importu.
2. Pilnveidot praktiskās iemaņas informācijas apstrādes un analīzes jomā.
3. Pilnveidot praktiskās iemaņas analītiskā darbā, situāciju prognozēšanā.

Priekšzināšanas

Apgūts studiju kurss „Informācijas sistēmu un tehnoloģiju pamati”.

Rezultāti

Zināšanas

Spēj parādīt vispusīgas zināšanas un izpratni par operatīvās analīzes procesu un rezultātu analīzi.

Prasmes

Spēj pielietot vispārīgo un speciālo terminoloģiju, veikt praktiskus uzdevumus, kas saistīti ar operatīvo analīzi un tās nozīmi, kriminalitātes ģeogrāfisko analīzi, analītiskā projekta darba organizāciju un plānošanu, programmatūras izmantošanas iespējām darbam WINDOWS un interneta vidē, specializēto datorprogrammu izmantošanas iespējas operatīvās analīzes procesā, datu importu.

Kompetences

Spēj identificēt un analizēt praktiskas problēmas rodot problēmsituāciju risinājumu.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs8BakalaursFree choice
Policijas darbs8BakalaursFree choice