Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Inga Šamarova
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Sniegt un pilnveidot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas informācijas tehnoloģiju speciālista darbā.

Uzdevumi:
1. sniegt teorētiskās zināšanas par informācijas tehnoloģiju speciālista uzdevumiem, kompetenci un pienākumiem;
2. sniegt teorētiskās zināšanas un nostiprināt praktiskās iemaņas informācijas tehnoloģiju pielietojumā, mobilo telefonu izpētē, specializētās aparatūras un programmatūras pielietošanā;
3. nostiprināt studējošā praktiskās iemaņas informācijas tehnoloģiju pielietojumā, mobilo telefonu izpētē, specializētās aparatūras un programmatūras pielietošanā.

Priekšzināšanas

Apgūts studiju kurss „Informācijas sistēmu un tehnoloģiju pamati”.

Rezultāti

Zināšanas

Spēj nodemonstrēt vispusīgas zināšanas un izpratni par informācijas tehnoloģiju pielietojumu, mobilo telefonu izpēti, specializētās aparatūras un programmatūras pielietojumu informācijas tehnoloģiju speciālista darbā.

Prasmes

Spēj pielietot vispārīgo un speciālo terminoloģiju, veikt praktiskus uzdevumus, kas saistīti ar informācijas tehnoloģiju pielietojumu mobilo telefonu izpēti, specializētās aparatūras un programmatūras pielietošanu.

Kompetences

Spēj raksturot un identificēt praktiskas problēmas rodot risinājumu atbilstoši informācijas tehnoloģiju speciālista kompetencei.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.