Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Alda Dzērve
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Iegūt vispārēju priekšstatu par informācijas meklēšanas iespējām, bibliotēkas resursiem, pakalpojumiem, lietošanas noteikumiem, kā arī padziļināt iemaņas medicīnas informācijas meklēšanā tiešsaistes datubāzēs un brīvpieejas medicīnas informācijas resursos, iegūtās informācijas atlase un pielietošana studiju darbu veidošanas procesā.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus:
• pastāstīt, kā ir sistematizētas grāmatas un informācija bibliotēkās;
• izskaidrot, kur meklējama palīdzība informācijas meklēšanas jautājumos;
• definēt iegūtās informācijas nozīmīgumu sev izvēlētās aktuālās tēmas (problēmas) pētīšanai atbilstoši apgūstamajai profesionālajai jomai;
• izklāstīt Autortiesību likumu un pētnieka ētiskās normas;
• formulēt informācijas avotu daudzveidību un kvalitāti;
• aprakstīt kreatīvu pieeju studiju darbu veidošanā pielietojot jaunākos tehnoloģiju resursus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students spēs, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus attiecīgajā profesijā:
• izmantot bibliotēkās pieejamos resursus;
• izmantot informāciju tehnoloģijas sev nepieciešamās informācijas meklēšanai un atlasīšanai;
• veidojot studiju darbus;
• ievērot Autortiesību likumu un nepārkāpt pētnieka ētiskās normas;
• plānot, veidot un noformēt studiju darbus atbilstoši prasībām;
• prezentēt izveidoto darbu/ pētījumu un aizstāvēt savu viedokli par izvēlēto problēmu.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā students būs spējīgs novērtēt un pielietot bibliotēkas resursus un jaunāko tehnoloģiju iespējas studiju darbu veidošanas procesā, patstāvīgi sagatavoties un uzstāties publiski, argumentēt savu informācijas avotu izvēli tēmas pētījumam, ievērot Autortiesību likumu un ētikas normas.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārstnieciskā masāža1Pirmais līmenisObligātsAlda Dzērve
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists4Pirmais līmenisObligātsAlda Dzērve