Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Bibliotēka
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Daiga Spila
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Bibliotēkzinātne

Mērķis

Uzlabot studiju procesa kvalitāti informācijas meklēšanas, izguves un apstrādes jomā, dodot vispārēju priekšstatu par medicīnas informācijas meklēšanas iespējām, padziļinātas iemaņas medicīnas un veselības sporta nozares informācijas meklēšanā tiešsaistes datubāzēs un pasaules citējamo žurnālu datubāzē PubMed

Priekšzināšanas

Pamatiemaņas darbā ar datoru, valsts valodas un angļu valodas zināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju priekšmeta prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus atpazīt un novērtēt kvalitatīvus, ticamus, izvērtētus un zinātniskus medicīnas un veselības sporta informācijas resursus. Studenti demonstrēs informācijas meklēšanas rīkus un līdzekļus, izveidos atbilstošu informācijas meklēšanas stratēģiju un piemēros izvērtēšanu atrastajai informācijai. Iegūtās zināšanas ļaus pielietot otrā tīmekļa rīkus un iespējas medicīnas un veselības sporta jaunākās informācijas saņemšanai un organizēšanai.

Prasmes

Studiju priekšmeta apguves rezultātā studenti pratīs patstāvīgi strādāt ar elektroniskajiem resursiem medicīnas un veselības sporta nozarē, pielietot paplašinātās meklēšanas prasmes elektroniskās informācijas meklēšanā. Veiks informācijas meklēšanu e-grāmatu, tiešsaistes datubāzēs, pasaules citējamo žurnālu datubāzē PubMed, veidos precīzas meklēšanas stratēģijas un saglabās rezultātus.

Kompetences

Studenti, pielietojot apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, spēs veikt kvalitatīvu, izvērtētu informācijas meklējumu. Patstāvīgi analizēs informācijas meklēšanas iespējas un situācijas, kā arī veidos atbilstošu meklēšanas stratēģiju. Izvērtēs atrastās informācijas ticamību un noderīgumu, tās atbilstību tēmai un konkrētajai situācijai.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība2BakalaursObligātsDaiga Spila, Inga Znotiņa, Zane Bondare
Veselības sporta speciālists4Pirmais līmenisObligātsDaiga Spila, Inga Znotiņa, Zane Bondare