Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Bibliotēka
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Daiga Spila
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība; Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Uzlabot studiju procesa kvalitāti, padziļinot zināšanas par medicīnas un sabiedrības veselības informācijas daudzveidību un pilnveidot iemaņas medicīnas un sabiedrības veselības informācijas meklēšanā, izvērtēšanā, izgūšanā un apstrādē.

Priekšzināšanas

Pamatiemaņas darbā ar datoru, valsts valodas un angļu valodas zināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus atpazīt un novērtēt kvalitatīvus, ticamus, izvērtētus un zinātniskus medicīnas un sabiedrības veselības informācijas resursus. Studējošie demonstrēs informācijas meklēšanas rīkus un līdzekļus, izveidos atbilstošu informācijas meklēšanas stratēģiju un piemēros kritisku izvērtēšanu atrastajai informācijai. Iegūtās zināšanas ļaus pielietot otrā tīmekļa rīkus un iespējas medicīnas un veselības sporta jaunākās informācijas saņemšanai un organizēšanai.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs patstāvīgi strādāt ar elektroniskajiem resursiem medicīnas un sabiedrības veselības un veselības sporta nozarē, pielietot paplašinātās meklēšanas prasmes elektroniskās informācijas meklēšanā. Veiks padziļinātu informācijas meklēšanu e-grāmatu, tiešsaistes datubāzēs, pasaules citējamo žurnālu datubāzē PubMed, veidos precīzas meklēšanas stratēģijas un saglabās rezultātus.
Studējošie pilnveidos savas digitālās prasmes, kas saistītas ar datu, informācijas un digitālā satura pārvaldīšanu. Studējošie pratīs pielietot digitālās tehnoloģijas, izveidot personīgo profilu informācijas resursos, pielāgot savas darbības atbilstoši autortiesībām un licencēm, kā arī pratīs atrast un citēt autorus digitālajam saturam.

Kompetences

Studējošie, pielietojot apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, spēs veikt kvalitatīvu, izvērtētu informācijas meklējumu. Patstāvīgi analizēs informācijas meklēšanas iespējas un situācijas, kā arī veidos atbilstošu meklēšanas stratēģiju. Kritiski analizēs atrastās informācijas ticamību un noderīgumu, tās atbilstību tēmai un konkrētajai situācijai un izveidos pilnīgus atsauču sarakstus.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS4Pirmais līmenisObligāts