Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Oskars Rasnačs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:FK_003LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Oskars Rasnačs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Fizikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Jevgenijs Proskurins
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, 1. stāvs, 147.a un b kabinets, fizikaatrsu[pnkts]lv, fizikaatrsu[pnkts]lv, +371 67061539
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)8Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Informātikas zināšanas vidusskolas programmas līmenī
Mērķis:
Padziļināt zināšanas, prasmes un iemaņas par MS Office datorprogrammām un gūt priekšstatu par lietojumiem specialitātē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1ECDL jautājumiNodarbības1.00auditorija
2MS Word. Studiju darba noformēšanaNodarbības3.00auditorija
3MS Excel. Funkciju lietošana un makrosiNodarbības4.00auditorija
4MS Powerpoint. Pētnieciskā darba prezentēšanaNodarbības1.00auditorija
5MS Access. Tabulas, vaicājumi, formas, pārskati. Informācijas sistēmas izveidošanaNodarbības3.00auditorija
6IeskaiteNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
studenti kursa sākumā izvēlas tematu, par kuru izstrādās studiju darbu un prezentāciju - tas var būt noderīgs arī citā studiju kursā; kursa sākumā studenti aizpilda anketu, kuras dati tiek izmantoti mācību procesā un patstāvīgajā darbā – patstāvīgajam darbam katram studentam tiek atlasīta atšķirīga datu kopa un doti uzdevumi par dažādām situācijām.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās; Kvalitatīvi noformētsstudiju darbs par kursa sākumā izvēlētu tematu; Studiju darbam atbilstoša prezentācija; Patstāvīgais darbs par datu apstrādi aprakstošās statistikas līmenī, kurā nepieciešams veikt aprēķinus un interpretēt rezultātus. Kursa beigās diferencētā ieskaite, kurātiks izpildīts datorizēts tests un pēc pārējo darbu izpildes noteikts, vai summārais vērtējums sekmīgs.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti: Atpazīs MS Word, Excel, Powerpoint, Access failus dažādās versijās; Nosauks un izskaidros svarīgākās MS Word, Excel, Powerpoint, Access raksturīgo vārdu kopas latviešu un angļu valodā; Nosauks svarīgākos prezentāciju veidošanas pamatprincipus; Atpazīs pamatsituācijas datu apstrādē aprakstošās statistikas līmenī.
Prasmes:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs: Atlasīt studijām nepieciešamo informāciju veselības aprūpē optimālā apjomā; Noformēt studiju darbus, lietojot dažāda veida laukus – satura rādītāju, atsauces, parakstus; Atjaunot laukus studiju darbā; Iegūt datus ar atbilstošas anketas palīdzību, lietojot veidlapas un interneta vidi; Sagatavot datus apstrādei MS Excel vidē; Atlasīt datus pēc dažādiem kritērijiem; Veikt aprēķinus ar datiem, veidojot jaunas datu kolonnas; Pieņemt lēmumus par piemērotas aprakstošās statistikas aprēķināšanu un grafiku konstruēšanu attiecīgā situācijā; - Aprēķināt aprakstošo statistiku un konstruēt grafikus MS Excel vidē; - Interpretēt datu apstrādes rezultātus atbilstoši specialitātei.
Kompetences:Pēc veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā, studenti spēs praktiski izmantot MS Word, Excel, Powerpoint, Access studiju procesā un profesionālajā sfērā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Datubāzu veidošana un lietošana. Rīga: Latvijas Universitāte, 2013, 152 lpp.
2Izklājlapas. Rīga: Latvijas Universitāte, 2013, 185 lpp.
3Prezentācija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2013, 143 lpp.
4Tekstapstrāde. Rīga: Latvijas Universitāte, 2013, 267 lpp.
Papildus literatūra
1Stephen, M. Teach Yourself. PowerPoint 2007.
2Stephen, M. Teach Yourself. Word 2007.
3Stephen, M. Teach Yourself. Excel 2007.
4S.Johnson - MS Access 2007.
Citi informācijas avoti
1http://www.ecdl.org.
2http://www.ecdl.lv