Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ruta Siliņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:29.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_111LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ruta Siliņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas par komunikācijas procesu, tā elementiem un elementu savstarpējo mijiedarbību; zināšanas un iemaņas komunikācijas plānošanā; prasmes veikt sociālo zinātņu jomai atbilstošus pētījumus.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar integrēto mārketinga komunikāciju (turpmāk – IMK), tās būtību, elementiem un to savstarpējo mijiedarbību vienota stratēģiskā mērķa sasniegšanā; attīstīt studentu pētnieciskās un kritiskās analīzes spējas; veicināt publiskās uzstāšanās iemaņas.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Integrētā komunikācija.Lekcijas1.00auditorija
2IMK plānošana.Lekcijas1.00auditorija
3Pārdošanas veicināšana.Nodarbības1.00auditorija
4Sabiedriskās attiecības.Lekcijas1.00auditorija
5Personiskā pārdošana.Nodarbības1.00auditorija
6Reklāma.Lekcijas1.00auditorija
7Tiešais mārketings.Lekcijas1.00auditorija
8E-mārketings, online un interaktīvie mediji.Nodarbības1.00auditorija
9Iepakojums.Lekcijas1.00auditorija
10Profesionālās izstādes.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Mājasdarbi, gadījumu analīze, eksāmens.
Vērtēšanas kritēriji:
Abilstoši RSU kritērijiem, uzdevumu analīzei, prasmei pielietot teorētiskās zināšanas, secinājumi, priekšlikumi.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Zināt par IMK konceptu, to veidojošajiem elementiem un IMK plānošanu.
Prasmes:Prast sagatavot IMK plānu, izvēlēties piemērotāko stratēģiju un komunikācijas elementus, tā veidojot vienotu mārketinga komunikācijas vēstījumu.
Kompetences:Spēt izstrādāt organizācijas mārketingu mērķu sasniegšanai piemērotāko komunikatīvo risinājumu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Blakeman R. (2018) Integrated Marketing Communication: Creative Strategy from Idea to Implementation / 3rd ed. - Rowman & Littlefield Publishers
2Juska J.M. (2017) Integrated Marketing Communication: Advertising and Promotion in a Digital World. - Routledge
3Belch G.E., Belch M.A. (2017) Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective / 11th ed. - McGraw-Hill Education
4Andrews J.C., Shimp T.A. (2017) Advertising, Promotion, and other aspects of Integrated Marketing Communications / 10th ed. - Cengage Learning
Papildus literatūra
1Ahmad R. The integrated marketing communication and brand organization : Analysis of fast moving consumer goods (FMCG) industry. - Saarbrucken, Germany, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012
2Arens W.F. (et.al.) Contemporary advertising and integrated marketing communications - 14th ed. - New York, NY, McGraw-Hill/Irwin, 2013
3Blythe J. Essentials of Marketing Communication/ 3rd Edition. – Harlow, London et.al.: Prentice Hall, 2006
4Clow K. E. (et.al.) Integrated advertising, promotion, and marketing communications / 4th ed., global ed. - Upper Saddle River [etc.], Pearson Prentice Hall, 2012
5O’Guinn T.C., Allen C.T., Semenik R.J. Advertising and Integrated Brand Promotion / 5 th Edition. – Mason: South-Western CENGAGE Learning, 2009
6Shimp T.A. Integrated Marketing Communication in Advertising and Promotion/ 8 th Edition. - Mason: South-Western CENGAGE Learning, 2010
7Shimp T.A. (et.al.) Advertising, promotion, and other aspects of integrated marketing communications / 9th ed. - Mason, Ohio, South-Western Cengage Learning, 2013
Citi informācijas avoti
1Jaunākie zinātniskie raksti, kas pieejami RSU Bibliotēkas abonētajās zinātnisko rakstu datubāzēs (piemēram, EBSCO, SAGE Publications, Science Direct, Scopus u.c.).