Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Lāsma Šķestere
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar integrēto mārketinga komunikāciju (turpmāk – IMK), tās būtību, elementiem un to savstarpējo mijiedarbību vienota stratēģiskā mērķa sasniegšanā; attīstīt studentu pētnieciskās un kritiskās analīzes spējas; veicināt publiskās uzstāšanās iemaņas.

Priekšzināšanas

Zināšanas par komunikācijas procesu, tā elementiem un elementu savstarpējo mijiedarbību; zināšanas un iemaņas komunikācijas plānošanā; prasmes veikt sociālo zinātņu jomai atbilstošus pētījumus.

Rezultāti

Zināšanas

Zināt par IMK konceptu, to veidojošajiem elementiem un IMK plānošanu.

Prasmes

Prast sagatavot IMK plānu, izvēlēties piemērotāko stratēģiju un komunikācijas elementus, tā veidojot vienotu mārketinga komunikācijas vēstījumu.

Kompetences

Spēt izstrādāt organizācijas mārketingu mērķu sasniegšanai piemērotāko komunikatīvo risinājumu.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedriskās attiecības, SA5BakalaursIerobežota izvēleKristīne Tjarve, Ruta Siliņa