Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Zobu protezēšanas katedra
Kredītpunkti / ECTS:8 / 12
Kursa vadītājs: Una Soboļeva
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu
Zinātnes nozare:Medicīna; Stomatoloģija

Mērķis

Paaugstināt studentu prasmju, zināšanu un kompetences līmeni, dodot iepēju apvienot iepriekš gūtās zināšanas un praktiskās iemaņas jaunā kvalitātē, paaugstinot savu kompetences līmeni un pietuvinot to vispārējās prakses zobārsniecības modelim, uzlūkojot pacientu kopumā un veicot visu nepieciešamo ārstēšanu atbilstoši savam kompetences līmenim.

Priekšzināšanas

Sekmīgi vērtējumi klīniskajos studiju kursos: karioloģija, endodontija, periodontoloģija un zobu protezēšana.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students spēj parādīt padziļinātas zināšanas, kas atbilst uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanai ārstniecībā, t.i.:
- spēs izvērtēt pacienta medicīnisko anamnēzi un esošo saslimšanu ietekmi uz izvēlēto ārstēšanu;
- atpazīs gan atsevišķu zobu, gan sakodiena patoloģijas;
- sastādīs gan optimālos, gan alternatīvos konkrētās klīniskās situācijas ārstēšanas plānus, pamatojot izvēlēto ārstēšanu un nosakot zinātniski pamatotas ilgtermiņa prognozes;
- spēs izvērtēt piedāvātā ārstēšanas plāna etapu realizācijas secības nepieciešamību un piedāvāt optimālu zobu ārstēšanu un protezēšanu;
- atpazīs košanas muskuļu un temporo-mandibulārās locītavas disfunkcijas, spēs tās diferencēt no pataloģijām ar līdzīgiem simptomiem;
- atpazīs zobu nodiluma cēloņus, spēs izvērtēt ar to saistīto iespējamo oklūzijas vertikālās dimensijas maiņu un piedāvāt restaurācijas variantus.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students spēs patstāvīgi izmantot gan teoriju, gan problēmu risināšanas prasmes, t.i.:
- pamatot piedāvāto ārstēšanas plānu;
- pareizi lietot terminus;
- novērtēt patoloģiju;
- noteikt ilgtermiņa prognozi;
- izplānot veicamās ārstēšanas etapus un veikt pacienta mutes dobuma ārstēšanu un zobu protezēšanu atbilstoši pamatotajam ārstēšanas plānam.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students spēs patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt atšķirīgus klīniskos gadījumus, pieņemot pamatotus lēmumus piedāvātajos ārstēšanas plānos, kā arī kompleksi veikt šo ārstēšanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība10MaģistrsObligātsGita Zommerfelde, Pauls Vītols, Arnolds Bite, Alberts Mhitarjans, Sanita Grīnberga
Zobārstniecība10MaģistrsObligātsMāra Gaile, Sanita Grīnberga, Alberts Mhitarjans, Anita Plotniece-Baranovska, Pauls Vītols
Zobārstniecība9MaģistrsObligātsMāra Gaile, Sanita Grīnberga, Elīna Blūma, Inguna Rence-Bambīte, Anda Mindere-Gūbele, Linards Grieznis, Inguna Grīnvalde, Una Soboļeva
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība10MaģistrsObligātsElīna Blūma, Māra Gaile, Sanita Grīnberga, Anda Mindere-Gūbele, Inguna Grīnvalde, Inguna Rence-Bambīte, Una Soboļeva, Linards Grieznis
Zobārstniecība9MaģistrsObligātsMāra Gaile, Anita Plotniece-Baranovska, Pauls Vītols, Gita Zommerfelde, Alberts Mhitarjans, Sanita Grīnberga