Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Rita Rindža
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Studiju kursa (priekšmeta) mērķis: sniegt zināšanas par sociālo darbu veselības aprūpes iestādēs un attīstīt prasmes sociālajā darbā ārstniecības iestādē.

Priekšzināšanas

Sociālā darba pamati, Cilvēka funkcionēšanas biomedicīniskie aspekti

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs:
-klasificēt rehabilitācijas veidus;
-raksturot sociālo rehabilitāciju un medicīnisko rehabilitāciju;
-izprast sociālā darba ārstniecības iestādē specifiku;
-aprakstīt profesionāļu sadarbības kompetences un sadarbību komandā ārstniecības iestādē;
-izprast sociālā darba metodes ārstniecības iestādē.

Prasmes

-integrēt iegūtās teorētiskās zināšanas praktiskās nodarbībās;
-izvērtēt resursu piesaistes iespējas ārstniecības iestādē;
-orientēties, atlasīt un rast atbilstošo informāciju nepieciešamo jautājumu kārtošanā klientiem ārstniecības iestādē;
-orientēties klientu problemātikas specifikā āŗstniecības iestādē.

Kompetences

-izprast sociālā darbinieka sadarbības specifiku ārstniecības iestādē ar medicīnisko personālu un citiem speciālistiem komandā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības2MaģistrsIerobežota izvēleToms Pulmanis, Anita Villeruša, Anita Ābele, Rita Rindža
Rehabilitācija2MaģistrsIerobežota izvēleToms Pulmanis, Anita Villeruša, Anita Ābele, Rita Rindža
Rehabilitācija4MaģistrsIerobežota izvēleToms Pulmanis, Anita Villeruša, Anita Ābele, Rita Rindža
Sabiedrības veselība2MaģistrsIerobežota izvēleToms Pulmanis, Anita Villeruša, Anita Ābele, Rita Rindža
Sociālais darbs2MaģistrsObligāts
Sociālais darbs2MaģistrsObligāts
Sociālais darbs2MaģistrsObligātsToms Pulmanis, Anita Villeruša, Anita Ābele, Rita Rindža
Sociālais darbs2MaģistrsObligātsToms Pulmanis, Anita Villeruša, Anita Ābele, Rita Rindža