Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Anita Ābele
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Sniegt zināšanas par integrēto veselības un sociālo pakalpojumu vadību un attīstīt prasmes koordinēt starpdisciplināro aprūpi.

Priekšzināšanas

Cilvēka funkcionēšanas biomedicīniskie aspekti, sociālā darba pamati, sabiedrības veselības pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs:
• aprakstīt profesionāļu sadarbības kompetences un sadarbību komandā integrētās aprūpes nodrošināšanai;
• raksturot sociālo rehabilitāciju un medicīnisko rehabilitāciju;
• izprast aprūpes specifiku riska grupās (t.sk. veci cilvēki, cilvēki ar psihiskiem traucējumiem, ģimenes kurās aug bērns ar īpašām vajadzībām);
• raksturot veselības veicināšanas pieejas (t.sk. sociālās, teritoriālās un nabadzības riskam pakļautajās iedzīvotāju grupās).

Prasmes

• integrēt iegūtās teorētiskās zināšanas praktiskās nodarbībās;
• īstenot pacientu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu pieeju integrēto veselības un sociālo pakalpojumu nodrošināšanā;
• orientēties jomas normatīvajā bāzē.

Kompetences

Izprast un organizēt integrētos veselības un sociālos pakalpojumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZFM2MaģistrsIerobežota izvēleToms Pulmanis, Ārija Baltiņa, Kristīne Veispale, Anita Villeruša, Jānis Zaļkalns, Anita Ābele
Rehabilitācija, REHM2MaģistrsIerobežota izvēleToms Pulmanis, Ārija Baltiņa, Anita Villeruša
Rehabilitācija, REHM4MaģistrsIerobežota izvēleToms Pulmanis, Ārija Baltiņa, Anita Villeruša
Sabiedrības veselība, SVFM2MaģistrsIerobežota izvēleToms Pulmanis, Ārija Baltiņa, Anita Villeruša
Sociālais darbs, SDNM2MaģistrsObligātsToms Pulmanis, Ārija Baltiņa, Anita Villeruša, Jānis Zaļkalns, Anita Ābele
Sociālais darbs, SDNMp2MaģistrsObligātsToms Pulmanis, Ārija Baltiņa, Anita Villeruša