Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Andris Šķesters
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Civiltiesības

Mērķis

Sniegt studentiem zināšanas par intelektuālā īpašuma tiesību subjektiem un objektiem, par intelektuālā īpašuma objektu aizsardzību.

Priekšzināšanas

Ievads civiltiesībās, Lietu tiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas par intelektuālā īpašuma tiesisko regulējumu, intelektuālā īpašuma veidiem un to aizsardzību.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti prot orientēties intelektuālā īpašuma normatīvajā regulējumā, izprot intelektuālā īpašuma aizsardzības organizāciju un administratīvo procesu intelektuālā īpašuma sfērā. Spēj identificēt atšķirības dažādās intelektuālā īpašuma aizsardzības sistēmās. Prot konsultēt intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumos.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti izprot intelektuālā īpašuma īpašnieka un sabiedrības ekonomiskās un sociālās intereses. Spēj līdzsvarot intelektuālā īpašuma īpašnieka un sabiedrības intereses. Spēj izvēlēties atbilstošāko intelektuālā īpašuma aizsardzības formu un jurisdikciju.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi 1Free choice
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi 2Free choice