Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilze Štrumfa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:17.04.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:PAK_015LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; PatoloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Štrumfa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Patoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ilze Štrumfa
Kontaktinformācija:RSU Patoloģijas katedra, Rīga, Kuldīgas iela 9A, pakatrsu[pnkts]lv, pakatrsu[pnkts]lv, +371 67815096
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, histoloģijā, normālajā fizioloģijā, vispārīgajā patoloģijā.
Mērķis:
Nodrošināt padziļinātu zināšanu apguvi par dažādu audu un orgānu audzēju patoģenēzi un morfoloģisko diagnostiku, lai veicinātu tālākās klīniskās studijas, klīnisko domāšanu un zinātnisko darbību.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Padziļināts ieskats kanceroģenēzē un tās molekulārajos pamatos.Lekcijas2.00auditorija
2Padziļināts ieskats dažādu lokalizāciju audzēju diagnostikā.Lekcijas2.00auditorija
3Krūts vēzis, tā imūnhistoķīmiskā diagnostika un molekulārā klasifikācija. Biopsiju un operāciju materiāla izmeklējumi. Morfoloģiskās diagnostikas protokoli.Nodarbības2.00auditorija
4Kolorektāls vēzis. Biopsiju un operāciju materiāla izmeklējumi. Morfoloģiskās diagnostikas protokoli.Nodarbības2.00auditorija
5Kuņģa vēzis, tā imūnhistoķīmiskā diagnostika un diferenciāldiagnostika. Biopsiju un operāciju materiāla izmeklējumi. Morfoloģiskās diagnostikas protokoli.Nodarbības2.00auditorija
6Plaušu vēzis, tā imūnhistoķīmiskā diagnostika un diferenciāldiagnostika. Biopsiju un operāciju materiāla izmeklējumi. Morfoloģiskās diagnostikas protokoli.Nodarbības2.00auditorija
7Neiroendokrīni audzēji, to imūnhistoķīmiskā diagnostika un diferenciāldiagnostika. Biopsiju un operāciju materiāla izmeklējumi.Nodarbības2.00auditorija
8Retie audzēji, to imūnhistoķīmiskā diagnostika un diferenciāldiagnostika. Biopsiju un operāciju materiāla izmeklējumi.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Teorētiskas studijas, izmantojot mācību e-literatūru; nodarbību laikā - praktisks darbs ar mikroskopu un diagnostisko audu materiālu.
Vērtēšanas kritēriji:
Kursa noslēgumā katru semestri studējošie saņem semestra ieskaiti par pilnīgu un sekmīgu nodarbību apmeklējumu, kas ietver arī sekmīgi nokārtotus regulāros pārbaudes darbus nodarbībās.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Padziļināta izpratne par audzēju patoģenēzi un svarīgākajām molekulārajām izmaiņām audzējos, kuras kalpo kā diagnostikas, terapijas un zinātniskās pētniecības mērķa struktūras. Padziļinātas zināšanas audzēju praktiskajā morfoloģiskajā diagnostikā, tās priekšnoteikumos, iespējās un ierobežojumos.
Prasmes:Audzēju morfoloģiskā un imūnhistoķīmiskā diagnostika, biopsiju ieguves principi un pieeja atkarībā no audzēja lokalizācijas un skartā orgāna, operāciju materiāla morfoloģiskā izmeklēšana audzēju gadījumā.
Kompetences:Kursa rezultātā studējošais gūs praktiskas zināšanas audzēju diagnozes noteikšanā un apstiprināšanā atbilstoši labas klīniskas prakses standartiem, teorētisku izglītību, kas noderēs darbā ar pētniecisko medicīnas zinātnisko literatūru un zinātnisku pētījumu patstāvīgā plānošanā, kā arī tālākās medicīnas studijās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1RSU MF Patoloģijas katedras e-studiju materiāli // Original study materials, prepared by teachers of the Department of Pathology, RSU and available in e-studies of RSU
Papildus literatūra
1Robbins and Cotran. Pathological Basis of Disease, 8th ed. (or any more recent) Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Aster J. Elsevier, 2009.
Citi informācijas avoti
1Var tikt izmantoti citi recenzētas medicīnas literatūras avoti // Peer-revieved medical publications, e.g., in PubMed or Scopus