Pārlekt uz galveno saturu
Mērķauditorija
Ārsti, māsas, ārsta palīgi
Kursa apjoms
8 akadēmiskās stundas (1 diena): teorija – 8 st.
No
Norises laiks
Grupa nokomplektēta
Valoda
Latviešu
Vadītājs

Programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu un zināšanas par jaunākām atziņām un tendencēm audzēju profilaksē, diagnostikā, ārstēšanā un rehabilitācijā, attīstīt spēju to novērtēšanā un rīcības izvēlē, lai iegūtu informāciju varētu pielietot profesionālajā darbībā valstī pieejamo iespēju robežās.

Tēmas

  • Jaunākās atziņas audzēju bioloģijā
  • Jaunākās audzēju laboratoriskās diagnostikas metodes
  • Jaunākās audzēju attēldiagnostiskās metodes
  • Jaunākās tendences audzēju ķirurģijā
  • Jaunākās tendences audzēju staru terapijā
  • Jaunākās tendences audzēju sistēmiskajā medikamentozajā terapijā
  • Atziņas vēža pacientu rehabilitācijā

Pieteikties