Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Māris Cepurītis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Politika; Starptautiskā politika

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar globālās politikas aktualitātēm no reģionu perspektīvas. Kursa ietvaros studenti gūs padziļinātākas zināšanas par jaunajiem izaugsmes reģioniem pasaulē, to iekšējo dinamiku un lomu starptautiskajos procesos.

Priekšzināšanas

Sekmīgai studiju kursa apguvei studentiem jābūt priekšzināšanām par starptautisko attiecību pamatkonceptiem.

Rezultāti

Zināšanas

Par jaunajiem nozīmīgajiem pasaules reģioniem un to iekšējām aktualitātēm un lomu starptautiskajos procesos.

Prasmes

Spēs analizēt reģionālo lielvaru un reģionu iekšējo dinamiku un lomu starptautiskajos procesos.

Kompetences

Studiju kursa ietvaros studenti papildinās savu kompetenci par starptautiskajām attiecībām un pasaules reģionu līdzīgajām un atšķirīgajām izpratnēm.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE5BakalaursIerobežota izvēleElīna Vrobļevska, Māris Cepurītis, Agita Briča