Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Reinis Vilšķērsts
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Farmakognozija; Zāļu formu tehnoloģija

Mērķis

Dot studentiem iespēju tālāk apgūt farmakoloģijas un Sociālās farmācijas kursus.

Priekšzināšanas

organiskajā un medicīnas ķīmijā, anatomijā un fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst pamatzināšanas un kompetenci jaunu zāļu vielu radīšanas procesā izmantojamās metodēs.

Prasmes

studiju kursa apguves rezultātā studenti izpratīs un spēs pacientiem izskaidrot ar zāļu radīšanu saistītos procesus, likuma prasības un to ekonomiskās sekas.

Kompetences

metodēs jaunu zāļu vielu radīšanas procesos

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Farmācija6MaģistrsIerobežota izvēle