Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Sandra Kaija
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Krimināltiesības

Mērķis

Nodrošināt iespēju studentiem iegūt vispārīgas zināšanas par juridisko konfliktoloģiju un tās atziņu praktisko pielietojumu, alternatīvajiem domstarpību risināšanas (ADR) veidiem, īpaši mediāciju, kā arī veidot prasmes un iemaņas patstāvīgi apzināt un risināt juridiska rakstura konfliktus.

Priekšzināšanas

Tiesību teorija, Ievads civiltiesībās.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studenti spēj parādīt juridiskās konfliktoloģijas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.
Spēj parādīt juridiskās konfliktoloģijas vietu un lomu tiesību sistēmā, prot korekti izmantot terminoloģiju, kā arī ir iepazinušies ar juridiskās konfliktoloģijas atziņu praktisko pielietojumu, orientējas alternatīvajās domstarpību risināšanas metodēs.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studenti spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus juridiskās konfliktoloģijas jomā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
Studenti spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes juridiskās konfliktoloģijas jomā, veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību.
Studenti spēj parādīt zinātnisku pieeju juridisko konfliktu risināšanā.
Studenti spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studenti spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, spēj izmantot zināšanas un prasmes akadēmiskajā un personīgajā attīstībā.
Studenti spēj piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā. Spēj pieņemt lēmumus un risināt problēmas attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesijā, piedāvājot ne tikai formālus konfliktu risinājumus, bet rast tādus risinājumus, kas kalpotu sabiedrības (vietējās kopienas) vēlmēm un prioritātēm, kā arī uzlabotu valsts pārvaldi kopumā.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne5BakalaursIerobežota izvēleIvans Jānis Mihailovs
Tiesību zinātne 5BakalaursIerobežota izvēleDace Tarasova
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne 5BakalaursIerobežota izvēle
Tiesību zinātne5BakalaursIerobežota izvēle
Tiesību zinātne 5BakalaursIerobežota izvēleIvans Jānis Mihailovs
Tiesību zinātne6BakalaursIerobežota izvēleSandra Mihailova, Ivans Jānis Mihailovs, Maija Zakriževska-Belogrudova
Tiesību zinātne 6BakalaursIerobežota izvēleSandra Mihailova, Ivans Jānis Mihailovs
Tiesību zinātne 6BakalaursIerobežota izvēleIlze Cīrule
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne5BakalaursIerobežota izvēleIvans Jānis Mihailovs, Sandra Kaija
Tiesību zinātne 5BakalaursIerobežota izvēleDace Tarasova, Sandra Kaija
Tiesību zinātne 7BakalaursIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne6BakalaursIerobežota izvēleSandra Mihailova, Ivans Jānis Mihailovs
Tiesību zinātne 5BakalaursIerobežota izvēle
Tiesību zinātne5BakalaursIerobežota izvēle
Tiesību zinātne 5BakalaursIerobežota izvēleSandra Kaija
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne 7BakalaursIerobežota izvēleSandra Mihailova, Juris Zīvarts, Ivans Jānis Mihailovs
Tiesību zinātne5BakalaursIerobežota izvēleSandra Kaija
Tiesību zinātne 5BakalaursIerobežota izvēleSandra Kaija
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne6BakalaursIerobežota izvēleIvans Jānis Mihailovs, Juris Zīvarts, Sandra Mihailova
Tiesību zinātne5BakalaursIerobežota izvēleSandra Kaija
Tiesību zinātne 5BakalaursIerobežota izvēleSandra Kaija
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne 7BakalaursIerobežota izvēleJuris Zīvarts, Lidija Rozentāle, Inga Krastiņa
Tiesību zinātne 5BakalaursIerobežota izvēleSandra Kaija
Tiesību zinātne5BakalaursIerobežota izvēleSandra Kaija
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne6BakalaursIerobežota izvēleIvans Jānis Mihailovs, Sandra Mihailova
Tiesību zinātne5BakalaursIerobežota izvēleSandra Kaija, Juris Zīvarts
Tiesību zinātne 5BakalaursIerobežota izvēleSandra Kaija
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne5BakalaursIerobežota izvēleSandra Kaija
Tiesību zinātne 7BakalaursIerobežota izvēleSandra Kaija, Ivans Jānis Mihailovs, Sandra Mihailova, Inga Krastiņa, Juris Zīvarts, Lidija Rozentāle
Tiesību zinātne 5BakalaursIerobežota izvēleSandra Kaija
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne6BakalaursIerobežota izvēleMarina Kameņecka-Usova
Tiesību zinātne5BakalaursIerobežota izvēleSandra Kaija, Juris Zīvarts
Tiesību zinātne 5BakalaursIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne6BakalaursIerobežota izvēleSandra Kaija
Tiesību zinātne4BakalaursIerobežota izvēleMarina Kameņecka-Usova