Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Inga Stuķēna

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.11.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:ISK_019LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Internā medicīnaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inga Stuķēna
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Iekšķīgo slimību katedra
Struktūrvienības vadītājs:Aivars Lejnieks
Kontaktinformācija:Rīga, Hiprokrāta iela 2, iskatrsu[pnkts]lv, iskatrsu[pnkts]lv, +371 67042139
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas20
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
"A" kursa zināšanas pneimonoloģijā.
Mērķis:
Iegūt padziļinātas zināšanas par elpošanas sistēmas slimībām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Smēķējošs pacients – kā rīkoties?Lekcijas1.00E-studiju vide
2Hroniskas obstruktīvas plaušu slimības sistēmiskās izpausmes.Lekcijas1.00E-studiju vide
3Klepus diferenciāldiagnostika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Krūšu kurvja audzēji.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Plaušu slimnieku paliatīvās aprūpe.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Invazīvā pneimonoloģija.Nodarbības1.00MITC
7Akūtās alerģiskās reakcijas.Lekcijas1.00E-studiju vide
8HIV asociētās plaušu slimības.Lekcijas1.00E-studiju vide
9Sarkoidoze.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Adipozitātes izraisīti elpošanas traucējumi.Nodarbības1.00MITC
11Autoimūno slimību respiratorās izpausmes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Elpošanas sistēma ekstrēmos apstākļos.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Darbs pie slimnieka gultas, slimības vēstures dati, simulācijas, darbs ar literatūru, ieskaitot e-vidi, kas rezultējas kā protokols par pacienta apsekošanu ar diagnozi, tās pamatojumu, galvenajiem izmeklējumiem un piemeklētu konkrētu ārstēšanu izmeklētajam pacientam.
Vērtēšanas kritēriji:
1) studējošā sagatavotība nodarbībām, 2) aktivitāte tajās, 3) spēja argumentēti piedalīties diskusijā un 4) spējas šīs zināšanas pielietot praksē.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students iegūs zināšanas par jaunākajām diagnostikas un ārstēšanas metodēm, pratīs izvērtēt to priekšrocības un iespējamos riskus.
Prasmes:Studiju kursa beigās studējošie pratīs atpazīt, novērtēt, diagnosticēt un nozīmēt ārstēšanu kursā apskatītajām plaušu slimībām.
Kompetences:Kompetences ļaus studējošajiem integrēt zināšanas un prasmes vienotā diagnostiskā darbībā ar mērķi izvērtēt pacientu ar respiratorām sūdzībām, noteikt diagnozi un izstrādāt individualizētu ārstēšanas plānu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lejnieka redakcijā „Klīniskā medicīna” SIA Medicīnas apgāds Rīga,2010.g.
2Davidson's Principles and Practice of Medicine, 22st Edition, ISBN: 978-0-7020-5035-0, Copyright: 2014 4. Clinical Respiratory Medicine, Vachani, Anil, Haas, Andrew R., Sterman, Daniel H. ISBN: 978-1-4557-0792-8, Copyright © 2012 by Saunders, an imprint of Elsevier Inc
Papildus literatūra
1http://www.ers-education.org/guidelines.aspx