Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Uģis Ciematnieks
Studiju tips:Pilna laika
Mērķauditorija:Ārstniecība; Sabiedrības veselība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas, pielietojot veselības sporta treniņā kardiotrenažierus, spēka trenažierus un brīvos svarus, pilnveidot prasmes un iemaņas to pielietošanā fiziskās sagatavotības paaugstināšanā, veselības nostiprināšanā un traumu profilaksē.

Priekšzināšanas

Fizioloģija, bioķīmija, anatomija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst pamatzināšanas un spēj aprakstīt kardiotrenažieru un spēka trenažieru pielietošanu veselības sportā aerobo darbaspēju paaugstināšanai, balsta un kustību sistēmas nostiprināšanai, veselības uzlabošanai, traumu un dažādu slimību profilaksei.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs izmantot kardiotrenažierus un spēka trenažierus, kā arī vingrinājumus ar brīvajiem svariem dažādu sabiedrības grupu fizisko aktivitāšu organizēšanai.

Kompetences

Studiju programmas apguves procesā studējošie būs attīstījuši kompetences un spēs:
• izstrādāt rekomendācijas fiziskai aktivitātei un nodarbību plānu dažāda vecuma klientiem, atkarībā no veselības stāvokļa, fiziskās sagatavotības un mērķiem, izmantojot kardiotrenažierus, spēka trenažierus un brīvos svarus veselības nostiprināšanai un slimību profilaksei;
• izglītot un pārliecināt klientus par fizisko vingrinājumu nepieciešamību un lomu mūsdienu sabiedrībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi, C-kursi 2Free choiceAndris Eikens, Gints Peleckis, Uģis Ciematnieks, Kaspars Reikmanis
Medicīna, MF6MaģistrsIerobežota izvēleDaina Lazdeniece-Auniņa
Medicīna, SSNMF6MaģistrsIerobežota izvēleDaina Lazdeniece-Auniņa, Uģis Ciematnieks
Medicīna, SSNMFz5MaģistrsIerobežota izvēleDaina Lazdeniece-Auniņa, Uģis Ciematnieks
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF5MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMFz6MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMF5MaģistrsIerobežota izvēle