Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Inguna Rence-Bambīte

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:01.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:ZTMVK_022LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:6.00ECTS:9.00
Zinātnes nozare:Medicīna; StomatoloģijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inguna Rence-Bambīte
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Zobu terapijas un mutes veselības katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Brinkmane
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, tskatrsu[pnkts]lv, tskatrsu[pnkts]lv, +371 67455560
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)16Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas32
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas32
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas44
Kopā kontaktstundas44
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas44
Kopā kontaktstundas44
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
1. Mutes dobuma anatomija, fizioloģija; 2. Bioloģija; 3. Histoloģija, patoloģiskā histoloģija; 4. Mikrobioloģija; 5. Ķīmija, fizika; 6. Farmakoloģija; 7. Iekšķīgās slimības; 8. Biomateriālu mācība; 9. Pirmsklīniskā mācība; 10. Ētika un sociālo zinātņu pamati.
Mērķis:
Pilnveidot teorētiskās zināšanas un attīstīt klīniski praktiskās iemaņas karioloģijā un zobu cieto audu patoloģijās, veicināt spēju pieņemt lēmumus par kariesa un zobu cietu audu patoloģiju ārstēšanu un profilaksi individuāli pacientam un populācijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads zoba cieto audu patoloģijās. Kariesa epidemioloģija. Zoba cieto audu patoloģiju klasifikācija.Lekcijas1.00auditorija
2Kariesa etioloģija un patoģenēze.Lekcijas1.00auditorija
3Emaljas kariess - definīcija, klasifikācija, ultratrukturālā un histopatoloģiskās izmaiņas, klīniskā aina, pacientu sūdzībasLekcijas1.00auditorija
4Dentīna kariess - definīcija, klasifikācija, ultratrukturālā un histopatoloģiskās izmaiņas, klīniskā aina, pacientu sūdzībasLekcijas1.00auditorija
5Saknes kariess – histopatoloģija, klīniskā aina, riska faktori, diagnostika, ārstēšanaLekcijas1.00auditorija
6Kariesa diagnostikas metodesLekcijas1.00auditorija
7Kariesa aktivitātes un riska noteikšanaLekcijas1.00auditorija
8Iegūtas zoba cieto audu patoloģijas – erozijas, ķīļveida defekti, patoloģisks zoba cieto audu nodilums, hiperestēzijaLekcijas1.00auditorija
9Iedzimtas zoba cieto audu patoloģijasLekcijas2.00auditorija
10Kariesa un citu zoba cieto audu patoloģiju ārstēšanas metodes un materiāliLekcijas2.00auditorija
11Plombju kvalitātes novērtēšana un pārplombēšanas iemesli. iespējamās kļūdas plombējot un to novēršanas iespējas.Lekcijas2.00auditorija
12Zoba cieto audu patoloģiju diferenciāldiagnostika Klīniskā dokumentācija zobārstniecībāLekcijas1.00auditorija
13Dezinfekcija un sterilizācija zobārstniecībāLekcijas1.00auditorija
14Ievadnodarbība – darba organizācija studentu klīnikā (pacientu kartiņas, ārstēšanas plāna sastādīšana, instrumentu saņemšanas un nodošanas kārtība - infekcijas kontrole zobārstniecībā). Iepazīšanās ar rtg iekārtu. Iekšējās kārtības noteikumi Zobu terapijas un mutes veselības katedrā. Prasības ieskaites iegūšanai studiju kursā KarioloģijaNodarbības1.00klīniskā bāze
15Pacientu klīniska izmeklēšana - statusa noteikšana. Ārstēšanas plāna sastādīšana K./d.Manipulāciju secība strādājot ar dažādiem plombējamajiem mteriāliem un saišu sistēmamNodarbības1.00klīniskā bāze
16Pacientu klīniska pieņemšana K./d. Dezinfekcija un sterilizācija zobārstniecībāNodarbības1.00klīniskā bāze
17Pacientu klīniska pieņemšana K./d. Emaljas kariess - definīcija, klasifikācija, patoģenēzu, histopatoloģiskās un ultrastrukturālās izmaiņas. Emaljas kariesa klīniskā aina un pacienta sūdzības. Diagnostika un diferenciāldiagnostika. Arstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
18Pacientu klīniska pieņemšana K./d. Dentīna kariess - definīcija, klasifikācija, patoģenēzu, histopatoloģiskās un ultrastrukturālās izmaiņas.Dentīna kariesa klīniskā aina un pacienta sūdzības. Diagnostika un diferenciāldiagnostika. Arstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
19Pacientu klīniska pieņemšana K./d. Saknes kariess - definīcija, klasifikācija, patoģenēzu, histopatoloģiskās un ultrastrukturālās izmaiņas. Saknes kariesa klīniskā aina un pacienta sūdzības. Diagnostika un diferenciāldiagnostika. Arstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
20Pacientu klīniska pieņemšana K./d. Iegūtas zoba cieto audu patoloģijas – erozija, ķīļveida defekts, patoloģisks zobu nodilums, hiperestēzijaNodarbības1.00klīniskā bāze
21Pacientu klīniska pieņemšana K./d. Iedzimtas zoba cieto audu patoloģijasNodarbības1.00klīniskā bāze
22Pacientu pieņemšanaNodarbības3.00klīniskā bāze
23Pacientu pieņemšanaNodarbības8.00klīniskā bāze
24KolokvijsNodarbības1.00klīniskā bāze
25Kursa eksāmena praktiskā daļa - primāra proksimāla kariesa ārstēšana ar stdenta izvēlētu materiāluNodarbības2.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs prezentāciju sagatavošanā atbilstoši kursa tēmām, klīnisko gadījumu analīze, zinātniski patstāvīgā darba veikšana - darbs ar literatūru, kopsavilkumu veidošana, pētnieciskā darba veikšana, izmantojot nolikumu par studentu zinātniski patstāvīgo darbu
Vērtēšanas kritēriji:
Īsi testi par lekciju materiālu 5. semestrī - vērtējums ieskaitīts /neieskaitīts Kolokvijs 6.semestrī Lai sekmīgi nokārtotu kolokviju jāiegūst vismaz 55% no kopējā punktu skaita. Vērtējuma tabula tiks pievienota kolokvija variantam. Vērtējums 10 ballu sistēmā Praktisko manipulāciju prasmes pārbaude -6. semestrī (daļa no kursa eksāmena - 30% no kopējās atzīmes) Teorētiskais pārbaudījums - 6,semestrī - eksāmens (mutvārdos); Atskaite par klīnisko darbu 5. un 6.semestrī
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgi apgūta studiju priekšmeta programmas students spēs: -aprakstīt zobu cieto audu uzbūvi, funkcijas, patoloģiju, -definēt lokālo un vispārējo faktoru - mikroorganismu, ogļhidrātu, zoba un siekalu mijiedarbības, fluorīdu, uztura, sociāli ekonomisko faktoru lomu kariesa un zobu cieto audu patoloģiju izcelsmē; -klasificēt kariesa un zobu cieto audu patoloģiju klīniskās izpausmes.
Prasmes:Pēc sekmīgi apgūta studiju priekšmeta programmas students spēs: -izvēlēties atbilstošu kariesa un zobu cieto audu patoloģiju ārstēšanas metodi un materiālu, ievērojot indikācijas un kontrindikācijas, -novērtēt pacienta zobu cieto audu stāvokli un prognozi, kariesa aktivitāti un kariesa risku, -izveidot ārstēšanas plānu, integrējot ārstēšanu vispārējā mutes dobuma atveseļošanas plānā -novērtēt ārstēšanas rezultātus un prognozi, sagaidāmās iespējamās komplikācijas, izstrādāt iespējamo komplikāciju profilaksi un nepieciešamības gadījumā - mainīt ārstēšanas plānu
Kompetences:Pēc sekmīgi apgūta studiju priekšmeta programmas students spēs novērtēt kopsakarības un integrēt citu medicīnas un zobārstniecības nozaru zināšanas kariesa un zobu cieto audu patoloģiju diagnostikā, prognozēšanā un ārstēšanā
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ole Fejerskov, Edvina Kidd, “Dental Caries. The Disease and its Clinical Management“ Blackwell Munksgaard, Blackwell Publishing CO. 2003
2“Textbook of Operative Dentistry” (Second Ed.) - L. Baum, R.W.Phillips, M.R.Lund. W.B.Saunders Co, 1985, 1999.
Papildus literatūra
1J. F. Roulett, N. H. F. Wilson, M. Fuzzi Advances in Operative Dentistry Vol. 1, Vol. 2 Quintessence Publ. Co, 2001.
Citi informācijas avoti
1http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
2http://www.cochrane.org/