Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Uldis Ķinis
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Policijas tiesības

Mērķis

Sniegt studējošajiem zināšanas par Kibernoziegumu klasifikāciju, krimināltiesiskajiem aspektiem, izmeklēšanas īpatnībām. Iepazīstināt ar jaunām tendencēm un starptautisko pieredzi Kibernoziegumu apkarošanas jomā. Uzdevumi: iegūs izpratni par kibernoziedzības jēdzienu.

Priekšzināšanas

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība programmā „Policijas darbs”.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs izpratni par Kibernoziedzības jēdzienu, to veidojošiem klasisko noziegumu veidiem, Kibernoziedzības ietekmi uz kopējo Kiberdrošības situāciju Valstī. Spēs izvēlēties pareizo izmeklēšanas stratēģiju un virzienu, iemācīsies pareizi identificēt elektronisko pieradījumu atrašanas vietu un spēs veikt to fiksēšanu un izņemšanu. Studenti iegūs vispusīgu priekšstatu par Nacionālās un Starptautiskās sadarbības iespējām Kibernoziegumu atklāšanā un apkarošanā.

Prasmes

Studenti iegūs praktiskās iemaņas izvēlēties pareizo nozieguma izmeklēšanas taktiku, atkarībā no Kibernozieguma paveida, spēs izvēlēties un veikt atbilstošās izmeklēšanas un speciālās izmeklēšanas darbības konkrētu Kibernoziegumu veidu atklāšanai un apkarošanai. Studenti būs spējīgi pareizi fiksēt un izņemt elektroniskos pieradījumus un veikt tālākas izmeklēšanas darbības ar tiem, nodrošinot informācijas integritāti. Tiks apmācīti izmantot OSINT (open source intelligence) rīkus izmeklēšanas procesā, ka arī pareizi analizēt e-pasta tehnisko informāciju.

Kompetences

Spēs analizēt un orientēties Nacionālajos un Starptautiskajos tiesību aktos Krimināltiesiskajā un Informācijas tehnoloģiju jomās. Spēs pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas juridisko un praktisko kāzusu risināšanā un normatīvo aktu analīzē plānojot izmeklēšanas procesu. Pielietojot iegūtās praktiskās iemaņas spēs korekti meklēt, fiksēt un izņemt elektroniskos pieradījumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs7BakalaursIerobežota izvēle
Policijas darbs7BakalaursIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs7BakalaursIerobežota izvēle
Policijas darbs7BakalaursIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs7BakalaursIerobežota izvēle
Policijas darbs7BakalaursIerobežota izvēle