Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Aneka Kļaviņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:29.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:FKK_005LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Farmācija; Farmācijas ķīmijaMērķauditorija:Farmācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aneka Kļaviņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Farmācijas ķīmijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Inga Urtāne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, A-korp. 5.st. 502.kab., farmkkatrsu[pnkts]lv, +371 67061544
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Neorganiskā un organiskā ķīmija studiju programmas „Farmācija” ietvaros.
Mērķis:
Veicināt izpratni par kosmētisko līdzekļu ingredientiem, to ķīmiskām īpašībām un funkcionālu nozīmi kosmētisko līdzekļu sastāvā. Izprast kosmētisko līdzekļu receptūras izveides galvenos principus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads „Ķīmija un kosmētika”. Kosmētikas līdzekļos lietojamo neorganisko vielu raksturojums.Lekcijas1.00auditorija
2Seminārs: Kosmētikas līdzekļos lietojamo neorganisko vielu raksturojums.Nodarbības1.00laboratorija
3Minerālvielas kosmētikā. Minerālūdeņu un jūras ūdeņu izmantošana kosmētikā.Lekcijas1.00auditorija
4Kosmētisko līdzekļu sastāvu analīze. Pārbaudes darbs: Neorganisko vielu nozīme dažādu kosmētisko līdzekļu receptūrā.Nodarbības1.00laboratorija
5Ādas novecošana. Vielas pret novecošanos kosmētikas līdzekļos (antioksidanti, UV filtri).Lekcijas1.00auditorija
6Kosmētikas līdzekļu izmantošanas paradumi. Radošā darba rezultātu prezentēšana.Nodarbības1.00laboratorija
7Taukskābes. Augu un dzīvnieku tauki un vaski: iegūšana, īpašības, izmantošana.Lekcijas1.00auditorija
8Ādas mitrinošie līdzekļi. Pārbaudes darbs: Spirtu, taukskābju un to ēsteru funkcionalitāte un piemērotība dažādu kosmētisko līdzekļu sastāvos.Nodarbības1.00laboratorija
9Sintētiskās eļļas, vaski, silikoni, to uzbūve un īpašību atkarība no struktūras. Saliktie lipīdi. Ceramīdu uzbūve un loma ādas epidermālās barjeras nostiprināšanai.Lekcijas1.00auditorija
10Dekoratīvās kosmētikas līdzekļi. Pārbaudes darbs: Kosmētikas līdzekļu sastāvu analīze.Nodarbības1.00laboratorija
11Ftalātu un parabēnu izvērtējums bērnu kosmētiskajos līdzekļos.Nodarbības1.00laboratorija
12Virsmas aktīvās vielas, to struktūra un iedalījums. Hidrofīli – lipofīlais līdzsvars. AHA skābes kosmētisko līdzekļu sastāvā. Ādas pīlinga veidi.Lekcijas1.00auditorija
13Ādas pīlinga veidi. Pārbaudes darbs: Virsmaktīvo vielu pielietošanas mērķa analīze konkrētos kosmētisko līdzekļu sastāvos.Nodarbības1.00laboratorija
14Bioloģiski aktīvās vielas kosmētisko līdzekļu sastāvā, to darbības principi. Aminoskābes un peptīdi. Bioloģiski aktīvo vielu modifikācija, iekapsulēšanas veidi, konservanti.Lekcijas1.00auditorija
15Pārbaudes darbs: Pretgrumbu kosmētisko līdzekļu sastāvu analīze.Nodarbības1.00laboratorija
16Dabiskās un sintētiskās matu krāsas. Vīriešu kosmētikas līdzekļu izveides īpatnības. Celulīts un kosmētiskie līdzekļi tā izpausmju mazināšanai.Lekcijas1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads „Ķīmija un kosmētika”. Kosmētikas līdzekļos lietojamo neorganisko vielu raksturojums.Lekcijas0.50auditorija
2Seminārs: Kosmētikas līdzekļos lietojamo neorganisko vielu raksturojums.Nodarbības0.50laboratorija
3Minerālvielas kosmētikā. Minerālūdeņu un jūras ūdeņu izmantošana kosmētikā.Lekcijas0.50auditorija
4Kosmētisko līdzekļu sastāvu analīze. Pārbaudes darbs: Neorganisko vielu nozīme dažādu kosmētisko līdzekļu receptūrā.Nodarbības0.50laboratorija
5Ādas novecošana. Vielas pret novecošanos kosmētikas līdzekļos (antioksidanti, UV filtri).Lekcijas0.50auditorija
6Kosmētikas līdzekļu izmantošanas paradumi. Radošā darba rezultātu prezentēšana.Nodarbības0.50laboratorija
7Taukskābes. Augu un dzīvnieku tauki un vaski: iegūšana, īpašības, izmantošana.Lekcijas0.50auditorija
8Ādas mitrinošie līdzekļi. Pārbaudes darbs: Spirtu, taukskābju un to ēsteru funkcionalitāte un piemērotība dažādu kosmētisko līdzekļu sastāvos.Nodarbības0.50laboratorija
9Sintētiskās eļļas, vaski, silikoni, to uzbūve un īpašību atkarība no struktūras. Saliktie lipīdi. Ceramīdu uzbūve un loma ādas epidermālās barjeras nostiprināšanai.Lekcijas0.50auditorija
10Dekoratīvās kosmētikas līdzekļi. Pārbaudes darbs: Kosmētikas līdzekļu sastāvu analīze.Nodarbības0.50laboratorija
11Ftalātu un parabēnu izvērtējums bērnu kosmētiskajos līdzekļos.Nodarbības0.50laboratorija
12Virsmas aktīvās vielas, to struktūra un iedalījums. Hidrofīli – lipofīlais līdzsvars. AHA skābes kosmētisko līdzekļu sastāvā. Ādas pīlinga veidi.Lekcijas0.50auditorija
13Ādas pīlinga veidi. Pārbaudes darbs: Virsmaktīvo vielu pielietošanas mērķa analīze konkrētos kosmētisko līdzekļu sastāvos.Nodarbības0.50laboratorija
14Bioloģiski aktīvās vielas kosmētisko līdzekļu sastāvā, to darbības principi. Aminoskābes un peptīdi. Bioloģiski aktīvo vielu modifikācija, iekapsulēšanas veidi, konservanti.Lekcijas0.50auditorija
15Pārbaudes darbs: Pretgrumbu kosmētisko līdzekļu sastāvu analīze.Nodarbības0.50laboratorija
16Dabiskās un sintētiskās matu krāsas. Vīriešu kosmētikas līdzekļu izveides īpatnības. Celulīts un kosmētiskie līdzekļi tā izpausmju mazināšanai.Lekcijas0.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Situāciju uzdevumu risināšana, kosmētisko līdzekļu ingredientu analīze.
Vērtēšanas kritēriji:
1. zināšanu pārbaude nodarbību laikā, kosmētisko līdzekļu ingredientu analīze un novērtējums; 2. teorētisks tests; 3. patstāvīgā darba prezentācija.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs: 1. izskaidrot dažādu kosmētisko līdzekļu izveides pamatprincipus; 2. interpretēt kosmētisko līdzekļu ingredientu funkcionalitāti, iespējamo mijiedarbību un efektivitāti.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs: 1. analizēt un novērtēt dažādu kosmētisko firmu izstrādājumu un to ingredientu drošumu un kvalitāti; 2. apkopot literatūras datus par kosmētikā aktuālu tēmu un tos prezentēt.
Kompetences:Būs spējīgi ieteikt un pamatoti rekomendēt aptiekas klientiem kosmētiskā līdzekļa izvēli. Pēc kursa apguves varēs aizpildīt studiju kursa aptauju, papildinot kursu ar racionāliem priekšlikumiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1 Allen, Loyd V. The art, science, and technology of pharmaceutical compounding / Loyd V. Allen Jr., PhD., Editor-in-Chief, International Journal of Pharmaceutical Compounding, Edmond, Oklahoma, and Professor Emeritus, College of Pharmacy, University
2K.F.de Polo „A short textbook of Cosmetology”, Augsburg, Germany, 1998.
3W.Raab „Pflegekosmetik”, Stuttgart, 1999.
4Cosmetics and toileteries industry”, New York-London, 1998.
5А.А.Марголина. Е.И. Эрманде. О.Я.Зайкина. Новая косметика. Москва. 2000.
6M.M. Rieger, L.D.Rhein ”Surfactants in cosmetics”, New York, 1995.
Papildus literatūra
1Fitzpatrick's dermatology in general medicine. 8th ed. / [edited by] Lowell A. Goldsmith ... [et al.]. New York : McGraw-Hill Medical, c2012. 2 sēj. (xxx, 3076, [156]. lpp.) : il. + 1 DVD-ROM (43/4). ISBN 9780071669047 (alk. paper : set)
2Герд Кутц Косметические кремы и эмульсие. М.2004.
3Hall, John C., Sauer's manual of skin diseases / John C. Hall ; with 13 contributing authors. 8th ed. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2000. xvii, 442 lpp. : il., krās. il., tab. ISBN 0781716292
4Новая косметология Под редакцией Е.Эрмандес том 1.том 2. 2007.