Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aneka Kļaviņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Farmācija; Farmācijas ķīmija

Mērķis

Veicināt izpratni par kosmētisko līdzekļu ingredientiem, to ķīmiskām īpašībām un funkcionālu nozīmi kosmētisko līdzekļu sastāvā. Izprast kosmētisko līdzekļu receptūras izveides galvenos principus.

Priekšzināšanas

Neorganiskā un organiskā ķīmija studiju programmas „Farmācija” ietvaros.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs:
1. izskaidrot dažādu kosmētisko līdzekļu izveides pamatprincipus;
2. interpretēt kosmētisko līdzekļu ingredientu funkcionalitāti, iespējamo mijiedarbību un efektivitāti.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs:
1. analizēt un novērtēt dažādu kosmētisko firmu izstrādājumu un to ingredientu drošumu un kvalitāti;
2. apkopot literatūras datus par kosmētikā aktuālu tēmu un tos prezentēt.

Kompetences

Būs spējīgi ieteikt un pamatoti rekomendēt aptiekas klientiem kosmētiskā līdzekļa izvēli. Pēc kursa apguves varēs aizpildīt studiju kursa aptauju, papildinot kursu ar racionāliem priekšlikumiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Farmācija, FF3MaģistrsIerobežota izvēle