Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Evita Legzdiņa
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

• Sekmēt zināšanu apguvi par cilvēka kustību un pozas kontroles mehānismiem, funkcionālo anatomiju un izpratnes veidošanu par nervu sistēmas, mioskeletālās sistēmas saskaņoto funkciju kustībā un pozu noturēšanā.
• Apgūt zināšanas un praktiskās iemaņas mioskeletālās sistēmas struktūru palpēšanā, kustību kvalitatīvā un kvantitatīvā analīzē, terapeitisko vingrojumu adekvātā izvēlē un praktiskā realizācijā.

Priekšzināšanas

Normālā anatomija, balsta-kustību aparāta biomehānika; muskuļu un nervu sistēmas normālā fizioloģija; fizioterapijas pamatzināšanas par motorās kontroles teoriju, kustību analīzi un vingrojumu vispārējo klasifikāciju.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students spēs aprakstīt cilvēka locītavu funkcionālo anatomiju, atpazīt kustību realizācijā un pozu noturēšanā iesaistītās struktūras un to saskaņoto darbu, definēt normālu kustību apjomu un kvalitāti; izskaidrot terapeitisko vingrojumu izvēles priekšnosacījumus.

Prasmes

Studiju rezultātā students pratīs veikt kaulu orientieru un mīksto audu palpāciju, novērtēt kustību un pozu veikšanā iesaistīto locītavu kustības un muskuļu darba veidu; students spēs piemērot un izmantot terapeitiskos vingrojumus motorās kontroles uzlabošanai atsevišķās locītavās.

Kompetences

Studiju rezultātā students spēs analizēt dažādu funkcionālo aktivitāšu veikšanā nepieciešamās locītavas kustības un muskuļu darbu, spēs plānot un izstrādāt terapeitiskos vingrojumus motorās kontroles līmeņa uzlabošanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFN2BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFF2BakalaursObligāts