Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Kaspars Zeiza

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:22.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KK_011LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; ĶirurģijaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Kaspars Zeiza
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Ķirurģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Jānis Gardovskis
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 24.korpuss, kkatrsu[pnkts]lv, kkatrsu[pnkts]lv, +371 67069745
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka attiecīgā rajona orgānu anatomija, fizioloģija un patoloģija.
Mērķis:
Studenti gūst zināšanas par ķirurģisko slimību būtību, to izcelšanos, klīniku, diagnostiku, ārstēšanas un aprūpes iespējām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ķirurģisko pacientu izmeklēšanas metodes un to īpatnības, dažādu papildus izmeklēšanas metožu nozīme pacienta izmeklēšanas plānā.Lekcijas1.00klīniskā bāze
2Primārās, sekundārās un terciārās aprūpes līmeņi un to ietvaros biežāk risināmās ķirurģiskās problēmas. Aprūpes plānošana pacientiem pirms un pēcoperācijas periodā. Ķirurģisko operāciju kopējā metodika un vienkāršo manipulāciju norise.Lekcijas1.00klīniskā bāze
3Aprūpes plānošana pacientiem pirms un pēcoperācijas periodā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Ķirurģisko operāciju kopējā metodika un vienkāršo manipulāciju norise.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Ādas un zemādas biežākās strutainās saslimšanas, to klīniskās izpausmes, diagnostika un terapijas iespējas. Brūču aprūpe.Lekcijas1.00klīniskā bāze
6Brūču aprūpe.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Augšējā kuņģa zarnu trakta biežākās ķirurģiskās slimības, to izpausmes, diagnostika un ārstēšanas principi, komplikācijas.Lekcijas1.00klīniskā bāze
8Aizkuņģa dziedzera patoloģija, raksturīgās klīniskās izpausmes, sūdzības un diagnostikas standarti un terapijas iespējas.Lekcijas1.00klīniskā bāze
9Aknu un žultsceļu patoloģija, raksturīgās klīniskās izpausmes, sūdzības, diagnostikas principi un terapijas iespējas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Resnās un taisnās zarnas saslimšanas, priekšvēža slimības. Resnās un taisnās zarnas slimību klīniskās izpausmes, diagnostika un ārstēšanas iespējas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Akūts un hronisks apendicīts. Diagnoze, diferenciāldiagnoze, ķirurģiskās ārstēšanas taktika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Biežāko endokrīno saslimšanu izpausmes un diagnostika, ķirurģiskās ārstēšanas iespējas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Ileuss. Klasifikācija. Diferenciāldiagnoze. Konservatīvās un ķirurģiskās ārstēšanas principi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Ārējās vēdera sienas trūces. Dažādu trūču formu slimnieku izmeklēšana klīnikā. Trūču diagnostika un diferenciāldiagnostika. Dažādu ķirurģiskās ārstēšanas metožu varianti. Trūču komplikācijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Augšējās un apakšējās kuņģa-zarnu trakta asiņošanas iemesli, klīniskās izpausmes, diagnostika, diferenciāldiagnostika, ārstēšanas taktika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
16Akūtu un hroniski mezenteriālās asinsrites traucējumi, to izpausmes, diagnostika, ārstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti sagatavo prezentāciju par aktuālo ķirurģisko slimību aprūpes problēmātiku, prezentēšanai un diskusiju veicināšanai praktisko nodarbību laikā.
Vērtēšanas kritēriji:
Kursa apguves laikā zināšanu un prasmju kontrole pie pacienta, klīnisko gadījumu apspriešanā. Mutisks eksāmens par ķirurģisko slimību aprūpes, diagnostikas, ārstēšanas principiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa students būs apguvis zināšanas par ķirurģiskās patoloģijas izcelšanos, patoģenēzi, klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principiem un profilaksi pacientu aprūpes kontekstā.
Prasmes:Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa students pratīs: • veikt pacienta sūdzību un anamnēzes noskaidrošanu; • veikt vēdera dobuma un vairogdziedzera pacienta fizikālo izmeklēšanu ar palpācijas, perkusijas un auskultācijas metodi un no tām atvasinātām metodēm.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi: • analizēt pacienta izmeklēšanā iegūtos datus; • analizēt konkrētu ķirurģisku situāciju, interpretēt laboratorisko un instrumentālo izmeklēšanas metožu datus; • argumentēt, loģiski pamatot un formulēt ķirurģisku izvērstu klīnisko diagnozi; • formulēt indikācijas konservatīvai un operatīvai ārstēšanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lekciju un praktisko nodarbību materiāli.
2„Ķirurģija”, Profesora Jāņa Gardovska redakcijā, Rīga 2013.
3LEMON mācību materiāli māsām.
Papildus literatūra
1The Lippincott Manual of Nursing Practice, 10th ed. Wolters Kluwer Health, Inc., 2014.
2Schwartz's Principles of Surgery: Single Volume 9th Revised edition. Mc. Graw-Hill Medical, 2009.
3Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice. 19th ed. - Philadelphia: W.B.Saunders, 2012.
Citi informācijas avoti
1http://emedicine.medscape.com/