Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Lilija Antoņēviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:25.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_291LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; UzturzinātneMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lilija Antoņēviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas9
Kopā kontaktstundas19
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, fizioloģijā, patofizioloģijā, mikrobioloģijā.
Mērķis:
Teorētisko pamatzināšanu un praktisko iemaņu apguve klīniskās aprūpes pamatos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Higiēnas un pretepidēmiskā režīma pamatprasības veselības aprūpes iestādē. Roku mazgāšanas un dezinfekcijas principi.Lekcijas1.00auditorija
2Pacienta vitālie rādītāji.Lekcijas1.00auditorija
3Antropometriskie rādītāji un to noteikšana.Lekcijas1.00MITC
4Nazogastrālās zondes, to ievadīšana un izņemšana; pacienta barošana caur nazogastrālo zondi. Procedūras mērķis, indikācijas, kontrindikācijas, pacienta novērtēšanas princips pirms un pēc procedūras, pacienta izglītošana, kas saistīta ar manipulāciju. Stomas. Klīniskās procedūras, kas skar fēču izvadīšanu.Lekcijas1.00auditorija
5Parenterālā barošana. Parenterālās barošanas infūzijas metodes. Parenterālās barošanas indikācijas. Parentērāli ievadāmie barošanas šķīdumi.Lekcijas1.00auditorija
6Roku mazgāšanas un dezinfekcijas principi. IAL uzvilkšana un novilkšana ar veselības aprūpi saistītu infekciju gadījumā.Nodarbības1.00MITC
7Vitālo rādītāju noteikšana. Ķermeņa temperatūras mērīšana. Radiālā un apikālā pulsa noteikšana. Elpošanas noteikšana. Asinsspiediena mērīšana. Antropometrisko rādītāju noteikšana.Nodarbības1.00MITC
8Nasogastriālās zondes ievadīšana.aprūpe un izņemšana. Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi. Klizmas. Zarnu stomas aprūpe.Nodarbības1.00MITC
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iepriekšēja sagatavošanās attiecīgās nodarbības tēmai, izmantojot rekomendēto literatūru, lekciju materiālus un interneta avotus, ar to sekojošo izvērtējumu un praktisko pielietojumu praktiskajās nodarbībās. Praktisko manipulāciju izpilde uz simulatoriem un mulāžām.
Vērtēšanas kritēriji:
Nodarbību 100% apmeklējums, aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās. Kursa beigās tests par klīniskās aprūpes nodarbībās izņemtajām tēmām. Viens praktisks uzdevums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Zinās higiēnas un pretepidēmiskās ārstēšanas pamatprasības veselības aprūpes iestādēs. Iegūs pamatzināšanas par galvenajiem principiem klīniskajā aprūpē.
Prasmes:Pratīs veikt klīniskās procedūras, izmantojot atbilstošu aprīkojumu, veikt procedūras, kas saistītas ar gremošanas traktu. Veikt roku higiēnisko mazgāšanu un dezinfekciju. Pratīs noteikt pacienta vitālos rādītājus.
Kompetences:Spēs pielietot un izvērtēt atbilstošas klīniskās procedūras, medicīniskās ierīces pacientu aprūpes nodrošināšanai. Spēs analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1Apikālā pulsa noteikšanaA - Teorētiskais
2Apikālā pulsa noteikšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
3Asinsspiediena noteikšanaA - Teorētiskais
4Asinsspiediena noteikšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
5Elpošanas frekvences noteikšanaA - Teorētiskais
6Elpošanas frekvences noteikšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
7Higiēniskā roku dezinfekcijaA - Teorētiskais
8Higiēniskā roku dezinfekcijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
9Higiēniskā roku mazgāšanaA - Teorētiskais
10Higiēniskā roku mazgāšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
11Individuālo aizsardzības līdzekļu novilkšana ar veselības aprūpi saistītu infekciju gadījumāA - Teorētiskais
12Individuālo aizsardzības līdzekļu novilkšana ar veselības aprūpi saistītu infekciju gadījumāB1 - Pre-klīniskais (manekens)
13Individuālo aizsardzības līdzekļu uzvilkšana ar veselības aprūpi saistītu infekciju gadījumāA - Teorētiskais
14Individuālo aizsardzības līdzekļu uzvilkšana ar veselības aprūpi saistītu infekciju gadījumāB1 - Pre-klīniskais (manekens)
15Microlax klizmaA - Teorētiskais
16Microlax klizmaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
17Nazogastrālās zondes ievadīšana un izņemšanaA - Teorētiskais
18Nazogastrālās zondes ievadīšana un izņemšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
19Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi, bolus metodeA - Teorētiskais
20Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi, bolus metodeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
21Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi, nepārtrauktā metodeA - Teorētiskais
22Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi, nepārtrauktā metodeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
23Perifērā pulsa frekvences noteikšanaA - Teorētiskais
24Perifērā pulsa frekvences noteikšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
25Temperatūras noteikšana aksilāri, izmantojot digitālo termometruA - Teorētiskais
26Temperatūras noteikšana aksilāri, izmantojot digitālo termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
27Temperatūras noteikšana aksilāri, izmantojot stikla termometruA - Teorētiskais
28Temperatūras noteikšana aksilāri, izmantojot stikla termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
29Temperatūras noteikšana orāli, izmantojot digitālo termometruA - Teorētiskais
30Temperatūras noteikšana orāli, izmantojot digitālo termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
31Temperatūras noteikšana rektāli, izmantojot digitālo termometruA - Teorētiskais
32Temperatūras noteikšana rektāli, izmantojot digitālo termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
33Tīrošā klizmaA - Teorētiskais
34Tīrošā klizmaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
35Vienreizlietojamo cimdu uzvilkšana un novilkšanaA - Teorētiskais
36Vienreizlietojamo cimdu uzvilkšana un novilkšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
37Zarnu stomas aprūpe un maisiņa nomaiņaA - Teorētiskais
38Zarnu stomas aprūpe un maisiņa nomaiņaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ministru kabineta noteikumi Nr. 104. Rīgā 2016. gada 16. februārī (prot. Nr.8 21.§) Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē
2Klīniskās procedūras un pacientu drošība / Dzintra Puriņa, Ināra Upmale. Rīga : Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža, 2018.
3Clinical nursing skills & techniques / [edited by] Anne Griffin Perry, Patricia A. Potter, Wendy R. Ostendorf. 8th ed. St. Louis, Mo. : Elsevier, [2013], c2014.
Papildus literatūra
1Smith, Sandra F., Clinical nursing skills : basic to advanced skills / Boston [etc.] : 2012
2Perry, Anne Griffin Clinical nursing skills & techniques / St. Louis, Mo. : 2013
3Perry, Anne Griffin Clinical nursing skills & techniques / St. Louis, Mo. : 2010
4Bindler, Ruth McGillis Clinical skills manual for Principles of pediatric nursing : caring for children / Boston [etc.] : 2012
5Skills for pediatric nursing Upper Saddle River, N.J. : 2012
Citi informācijas avoti
1http://www.practicalclinicalskills.com/