Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Lilija Antoņēviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:06.09.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_066LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lilija Antoņēviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vispārējā patoloģija, patoloģiskā fizioloģija, infekciju kontrole aprūpē, klīniskās aprūpes pamati, Prakse I.
Mērķis:
Teorētisko pamatzināšanu un praktisko iemaņu apguve klīniskā aprūpē, pilnveidot prasmes procedūru izpildē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Brūču aprūpe, desmurģija un imobilizācija.Nodarbības2.00MITC
2Ķirurģiskās manipulācijas, sterilu galdiņu klāšana dažādām sterilām manipulācijām, sterila halāta un cimdu uzvilkšanas tehnika.Nodarbības2.00MITC
3Procedūras, kas skar urogenitālo sistēmu (urīnpūšļa kateterizācija, urogenitālās stomas un to veidi).Nodarbības2.00MITC
4Procedūras, kas skar elpošanas traktu (skābeklis un to padeves veidi, traheostomas aprūpe).Nodarbības2.00MITC
5Zāļu (medikamentu) devas kalkulācijas metodika.Nodarbības2.00MITC
6Zāļu (medikamentu) parenterālā ievadīšana, (i/c, s/c). Heparīna un Insulīna ievadīšanas īpatnības. Procedūras mērķis, indikācijas, kontrindikācijas, pacienta novērtēšana pirms un pēc procedūras; pacienta izglītošana, kas saistīta ar procedūru.Nodarbības2.00MITC
7Zāļu (medikamentu) ievadīšana acīs, ausīs, degunā, I/m, i/v. Procedūras mērķis, indikācijas, kontrindikācijas, pacienta novērtēšana pirms un pēc procedūras; pacienta izglītība, kas saistīta ar procedūru.Nodarbības2.00MITC
8Zāļu (medikamentu) parenterāla ievadīšana (i/v infūzijas, PVK, CVK). Procedūras mērķis, indikācijas, kontrindikācijas, pacienta novērtēšana pirms un pēc procedūras; pacienta izglītošana, kas saistīta ar procedūru.Nodarbības2.00MITC
9Parenterālās barošanas principi.Nodarbības1.00MITC
10Parenterālās zāļu ievades principi ar ilgstošām infūzijas ierīcēm ("easy pump", perfuzors, infuzomats).Nodarbības1.00MITC
11Zāļu ievadīšanas īpatnības pediatrijā. Procedūras mērķis, indikācijas, kontrindikācijas, pacienta novērtēšana pirms un pēc procedūras; pacienta izglītošana, kas saistīta ar procedūru.Nodarbības2.00MITC
12Laboratoriskie izmeklējumi (asins, urīna, fēču, krēpu) parauga savākšana un transportēšanas noteikumi.Nodarbības2.00MITC
13Transfuzioloģijas principi.Nodarbības2.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iepazīties ar ieteicamās un rekomendējamās literatūras avotiem uz katru konkrēto praktisko nodarbību. Patstāvīgs treniņš uz simulatoriem un mulāžām
Vērtēšanas kritēriji:
Sistemātiska teorētisko zināšanu pārbaude nodarbību laikā. OSKE esāmens studiju kursa beigās (1. daļa – teorētiska, 2. daļa – praktiska). 1. daļa – kompleksais teorētiskais eksāmens, kurā ietilpst 100 jautājumi testa veidā (datorizēts). Testa izpildes laiks – 50 minūtes. Sekmīgs testa vērtējums tiek piemērots, ja studējošais atbild pareizi uz vismaz 55% no kopējā jautājumu apjoma. Galīgajā vērtējumā testa rezultāta īpatsvars ir 30% no kopējā vērtējuma. Ja tests netiek nokārtots sekmīgi, studējošais neturpina kārtot 2. pārbaudījuma daļu. 2. daļa – praktiskais eksāmens. Eksāmens notiek 5 pārbaudījuma vietās: medikamentu ievadīšana 1, medikamentu ievadīšana 2, desmurģija, urogenitālās sistēmas procedūras, mazā ķirurģija. Studējošajam ir jāsaņem pozitīvs vērtējums katrā no pārbaudījuma daļām. Ja kāda no pārbaudījuma daļām netiek nokārtota sekmīgi, studējošais neturpina kārtot pārbaudījumu un saņem nesekmīgu vērtējumu. Galīgajā vērtējumā praktiskā eksāmena vērtējuma īpatsvars ir 70% no kopējā vērtējuma. Kopējais pārbaudījuma vērtējums veidojas pārrēķinot iegūtos punktus, kas iegūti summējot punktus no katras pārbaudījuma daļas.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (OSKE)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie iegūs pamatzināšanas pacienta aprūpē, par atveseļošanās veicinošiem faktoriem. Demonstrēs orientāciju jaunākajās medicīnas tehnoloģijās, ko izmanto klīniskā aprūpē.
Prasmes:Sagatavot un ievadīt pacientam nozīmēto parenterālos medikamentus; nodrošināt intravenozo pieeju ar ilgstošām infūzijas ierīcēm, izmantojot piemērotu aprīkojumu; veikt procedūras, kas skar urogenitālo sistēmu (urīnpūšļa kateterizāciju, urogenitālās stomas un to veidi); veikt procedūras, kas skar elpošanas trakta manipulācijas (skābekļa terapija, traheostomas aprūpe); veikt ķirurģiskās manipulācijas (sterila galdiņa uzklāšana, mazās ķirurģiskās manipulācijas, imobilizācijas); veikt tranfuzioloģiju un veik izpildīto procedūru dokumentēšanu.
Kompetences:Spēja pielietot un izvērtēt atbilstošas klīniskās procedūras, medicīniskās ierīces un citas aktivitātes, optimālas pacientu aprūpes nodrošināšanai. Spēja analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1"8"veida pārsējsA - Teorētiskais
2"8"veida pārsējsB1 - Pre-klīniskais (manekens)
3Apakšdelma traumas imobilizācija ar šinuA - Teorētiskais
4Apakšdelma traumas imobilizācija ar šinuB1 - Pre-klīniskais (manekens)
5Apakšstilba traumas imobilizācija ar šināmB1 - Pre-klīniskais (manekens)
6Asins parauga savākšanaA - Teorētiskais
7Asins parauga savākšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
8Asins paraugu ņemšana uz sterilitāti (mikrobioloģiskajai) izmeklēšanaiA - Teorētiskais
9Asins paraugu ņemšana uz sterilitāti (mikrobioloģiskajai) izmeklēšanaiB1 - Pre-klīniskais (manekens)
10Augstas O2 koncentrācijas maskas izmantošanaA - Teorētiskais
11Augstas O2 koncentrācijas maskas izmantošanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
12Centrālā venozā katetra aprūpeA - Teorētiskais
13Centrālā venozā katetra aprūpeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
14Dezo (Desault) pārsējsA - Teorētiskais
15Dezo (Desault) pārsējsB1 - Pre-klīniskais (manekens)
16Fēču parauga savākšanaA - Teorētiskais
17Fēču parauga savākšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
18Glikometru izmantošanaA - Teorētiskais
19Heparīna (mazmolekulārā) ievadīšana, izmantojot pilnšļirciA - Teorētiskais
20Heparīna (mazmolekulārā) ievadīšana, izmantojot pilnšļirciB1 - Pre-klīniskais (manekens)
21Ilgtermiņa urīnpūšļa kateterizācija sievieteiA - Teorētiskais
22Ilgtermiņa urīnpūšļa kateterizācija sievieteiB1 - Pre-klīniskais (manekens)
23Ilgtermiņa urīnpūšļa kateterizācija vīrietimA - Teorētiskais
24Ilgtermiņa urīnpūšļa kateterizācija vīrietimB1 - Pre-klīniskais (manekens)
25Insulīna ievadīšana, izmantojot insulīna šļirciA - Teorētiskais
26Insulīna ievadīšana, izmantojot insulīna šļirciB1 - Pre-klīniskais (manekens)
27Insulīna ievadīšana, izmantojot pilnšļirci (pildspalvu)A - Teorētiskais
28Insulīna ievadīšana, izmantojot pilnšļirci (pildspalvu)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
29Intermitējošā urīnpūšļa kateterizācija sievieteiA - Teorētiskais
30Intermitējošā urīnpūšļa kateterizācija sievieteiB1 - Pre-klīniskais (manekens)
31Intermitējošā urīnpūšļa kateterizācija vīrietimA - Teorētiskais
32Intermitējošā urīnpūšļa kateterizācija vīrietimB1 - Pre-klīniskais (manekens)
33Intramuskulāra injekcijaA - Teorētiskais
34Intramuskulāra injekcijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
35Intravenozās sistēmas sagatavošana un infūza ievadīšana caur adatuA - Teorētiskais
36Intravenozās sistēmas sagatavošana un infūza ievadīšana caur adatuB1 - Pre-klīniskais (manekens)
37Krēpu parauga savākšanaA - Teorētiskais
38Krēpu parauga savākšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
39Ķirurģiskā roku dezinfekcijaA - Teorētiskais
40Ķirurģiskā roku dezinfekcijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
41Medikamentu (infūza) ievadīšana caur PVK (sistēma)A - Teorētiskais
42Medikamentu (infūza) ievadīšana caur PVK (sistēma)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
43Medikamentu (infūza) ievadīšana CVK (sistēma)A - Teorētiskais
44Medikamentu (infūza) ievadīšana CVK (sistēma)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
45Medikamentu ievadīšana acīs (pilieni/ ziede)A - Teorētiskais
46Medikamentu ievadīšana acīs (pilieni/ ziede)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
47Medikamentu ievadīšana ar šļirci caur perifērās vēnas kanili (PVK)A - Teorētiskais
48Medikamentu ievadīšana ar šļirci caur perifērās vēnas kanili (PVK)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
49Medikamentu ievadīšana ausīsA - Teorētiskais
50Medikamentu ievadīšana ausīsB1 - Pre-klīniskais (manekens)
51Medikamentu ievadīšana caur PVK (perfuzors)A - Teorētiskais
52Medikamentu ievadīšana caur PVK (perfuzors)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
53Medikamentu ievadīšana CVK (perfuzors)A - Teorētiskais
54Medikamentu ievadīšana CVK (perfuzors)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
55Medikamentu ievadīšana CVK (šļirce)A - Teorētiskais
56Medikamentu ievadīšana CVK (šļirce)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
57Medikamentu ievadīšana degunā (pilieni/ aerosols)A - Teorētiskais
58Medikamentu ievadīšana degunā (pilieni/ aerosols)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
59Medikamentu ievadīšana i/v, izmantojot šļirci ar adatuA - Teorētiskais
60Medikamentu ievadīšana i/v, izmantojot šļirci ar adatuB1 - Pre-klīniskais (manekens)
61Medikamentu ievadīšana i/v, izmantojot tauriņadatuA - Teorētiskais
62Medikamentu ievadīšana i/v, izmantojot tauriņadatuB1 - Pre-klīniskais (manekens)
63Medikamentu ievilkšana šļircē no ampulasA - Teorētiskais
64Medikamentu ievilkšana šļircē no ampulasB1 - Pre-klīniskais (manekens)
65Medikamentu ievilkšana šļircē no flakonaA - Teorētiskais
66Medikamentu ievilkšana šļircē no flakonaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
67O2 padeve caur masku ar rezervuāruA - Teorētiskais
68O2 padeve caur masku ar rezervuāruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
69Skābekļa pievades nodrošināšana caur nazālām kanilēmA - Teorētiskais
70Skābekļa pievades nodrošināšana caur nazālām kanilēmB1 - Pre-klīniskais (manekens)
71Slēpto asiņu testsA - Teorētiskais
72Slēpto asiņu testsB1 - Pre-klīniskais (manekens)
73Sterila komplekta uzvilkšanaA - Teorētiskais
74Sterila komplekta uzvilkšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
75Sterilo cimdu uzvilkšanaA - Teorētiskais
76Sterilo cimdu uzvilkšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
77Subkutāna injekcijaA - Teorētiskais
78Subkutāna injekcijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
79Traheostomas aprūpe – pārsēja maiņaA - Teorētiskais
80Traheostomas aprūpe – pārsēja maiņaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
81Traheostomas aprūpe - sekrēta atsūkšana no trahejasA - Teorētiskais
82Traheostomas aprūpe - sekrēta atsūkšana no trahejasB1 - Pre-klīniskais (manekens)
83Urīna parauga savākšana klīniskai analīzeiA - Teorētiskais
84Urīna parauga savākšana klīniskai analīzeiB1 - Pre-klīniskais (manekens)
85Zemas O2 koncentrācijas maskas uzlikšanaA - Teorētiskais
86Zemas O2 koncentrācijas maskas uzlikšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Gardovska J., redakcijā, „Ķirurģija”, Rīga, 2013.
2Thompson J.M., Clinical Nursing. C.V. Mosby Company ST.LOUIS Toronto, 2006.
3Klīniskās procedūras un pacientu drošība / Dzintra Puriņa, Ināra Upmale. Rīga : Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža, 2018
4 Perry, Anne Griffin . Mosby’s pocket guide to nursing skills & procedures / Anne Griffin Perry, Patricia A. Potter ; subject matter expert, Paul L. Desmarais. 2011
Papildus literatūra
1 Lippincott’s nursing procedures . Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, c2013.
2Gulanick M., Klopp A., Galanes S., Gradishan D., Puzas K.M., Nursing Care Plans. Nursing Diagnosis and Intervention. Third Edition. Copyright. Mosby – Year Book Inc. 2004;.
3Medforth J., Battersby S., Evans M. Oxford handbook of midwifwey. Oxford University Press, 2006.
4Johnson R., Taylor W. Skills for midwifery practice. Elsevier/Churchill Livingstone, 2006
Citi informācijas avoti
1http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/inspectorat/moist_heat_st… “Process Validation: Moist Heat Sterilization for Pharmaceuticals
2http://www.medivators.com/Library/sterilization.htm “Science of Disinfection & Sterilization”
3http://www.iceinstitute.com/onlaine/OR233.html “The ABCs of Infection Control”
4http://www.brooks.af.mil/DIS/icguidelines/chap6.htm “Decontamination, Sterilization, and Sterile Storage”
5http://www.cdc.gov/ncidod/hip/Sterile/sterile.htm
6http://www.infectioncontroltoday.com/articles/061cleaning.h…
7http://www.tpub.com/dental1/69.htm Gravity Displacement
8http://www.cdc.gov/ncidod/hip/guide/handwash.htm