Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Ilze Ansule

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_068LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Dzemdniecība un ginekoloģijaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Ansule
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Nodarbības (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Nodarbības (numurs)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomija, fizioloģija, fizioloģiskās grūtniecības vadīšana.
Mērķis:
Teorētisko pamatzināšanu un praktisko iemaņu apguve dzemdniecībā un ginekoloģijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ginekoloģiskās izmeklēšanas metodes.Lekcijas1.00auditorija
2Ginekoloģiskās objektīvās izmeklēšanas metodes.Nodarbības1.00MITC
3Grūtnieces speciālās izmeklēšanas metodes.Lekcijas2.00auditorija
4Grūtnieces speciālās izmeklēšanas metodes.Nodarbības2.00klīniskā bāze
5Ginekoloģisko pacientu dokumentācija.Lekcijas1.00auditorija
6Papildizmeklējumi ginekoloģijā.Lekcijas1.00auditorija
7Ginekoloģiskās papildizmeklēšanas izmeklēšanas metodes.Nodarbības2.00MITC
8Ginekoloģisko izmeklējumu materiāla iegūšana, transportēšana, rezultātu interpretācija.Nodarbības1.00auditorija
9Krūts dziedzeru izmeklēšanas metodes.Nodarbības1.00auditorija
10Ginekoloģisko pacientu dokumentācijas aizpildīšana.Nodarbības2.00klīniskā bāze
11Pacientes sagatavošana ambulatori veicamiem izmeklējumiem un manipulācijām.Lekcijas1.00auditorija
12Pacientes sagatavošana ambulatori veicamiem izmeklējumiem un manipulācijām.Nodarbības1.00auditorija
13Pacientes sagatavošana stacionārā veicamiem izmeklējumiem un manipulācijām.Lekcijas1.00auditorija
14Pacientes sagatavošana stacionārā veicamiem izmeklējumiem un manipulācijām.Nodarbības1.00auditorija
15Dzemdes kakla atvēruma noteikšana, augļa ūdenspūšļa atvēršana, klasiskā roku palīdzība dzemdībās.Lekcijas1.00auditorija
16Augļa sirdstoņu izklausīšana. Ktg pieraksts.Lekcijas1.00auditorija
17Ktg pieraksta analīze.Nodarbības2.00klīniskā bāze
18Fizioloģiski dzemdību sāpju remdēšanas paņēmieni.Nodarbības1.00klīniskā bāze
19Fizioloģiski dzemdību sāpju remdēšanas paņēmieni. Anestēzijas metodes dzemdniecībā.Lekcijas1.00auditorija
20Dzemdes kakla atvēruma noteikšana, augļa ūdenspūšļa atvēršana, klasiskā roku palīdzība dzemdībās.Nodarbības1.00MITC
21Starpenes plīsumi dzemdībās. 1. pakāpes starpenes plīsuma sašūšana. Šuvju noņemšana.Lekcijas1.00auditorija
22Starpenes plīsumi dzemdībās. 1. pakāpes starpenes plīsuma sašūšana. Šuvju noņemšana.Nodarbības1.00MITC
23Jaundzimušā adaptācijas perioda atvieglošana.Lekcijas1.00auditorija
24Jaundzimušā pēcdzemdību aprūpe, higiēna, drošība.Nodarbības1.00auditorija
25Jaundzimušā pēcdzemdību aprūpe.Nodarbības2.00klīniskā bāze
26Krūts zīdīšana, pozas.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iepazīties ar ieteicamās un rekomendējamās literatūras avotiem uz katru konkrēto praktisko nodarbību.
Vērtēšanas kritēriji:
Tiks vērtētas studentu teorētiskās zināšanas un prasme darbā ar mulāžām, līdzdarbība nodarbībās.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūst izpratni par sievietes dzimumsistēmas izmeklēšanu, par augļa novietojumu dzemdes dobumā (Leopolda paņēmieni), iegūst izpratni par dzemdību sāpju atvieglošanas paņēmieniem, dzemdes kakla izmeklēšanas nozīmi dzemdību procesā, apgūst augļa pašsajūtas uzraudzīšanas metodes un iegūst izpratni par vecmātes lomu I,II un III dzemdību periodā, par jaundzimušā adaptācijas perioda atvieglošanu un pēcdzemdību aprūpi, augļa sirdstoņu izvērtēšanu, ginekoloģisko izmeklējumu indikācijām, veikšanu, rezultātu interpretāciju, papildizmeklējumu veikšanas indikācijas, rezultātu interpretāciju, ginekoloģisko pacientu dokumentāciju un to sagatavošanu stacionārā un ambulatori veicamajiem izmeklējumiem un manipulācijām.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie būs apguvuši specifiskās ginekoloģiskās izmeklēšanas metodes un dokumentācijas aizpildīšanu, speciālās izmeklēšanās metodes grūtniecības laikā, klasisko roku palīdzību dzemdību pieņemšanā. Pratīs pielietot fizioloģiskās dzemdību sāpju remdēšanas metodes, mācēs izklausīt augļa sirdstoņus un izvērtēt KTG pierakstus. Studējošie zinās, kā atvieglot jaundzimušajam adaptācijas periodu, kā ievērot jaundzimušā higiēnu un drošību. Praktiski spēs palīdzēt krūts barošanas uzsākšanā. Varēs izglītot pacientes par krūts specifiskām izmeklēšanas metodēm (US, mammogrāfija) un pašizmeklēšanas metodi. Studējošiem būs iemaņas 1. pakāpes starpenes un maksts plīsuma sašūšanā un šuvju noņemšanā.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studentes spēs izvērtēt un pielietot atbilstošas klīniskās procedūras, medicīniskās ierīces un citas aktivitātes optimālas pacientu aprūpes nodrošināšanai, spēs analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Dzemdniecība, D.Rezebergas redakcijā, Medicīnas apgāds, 2016
2Ginekoloģija, I. Vībergas redakcijā, Nacionālais apgāds, Rīga, 2006
3Dudenhausen, Joachim W.; Practical Obstetrics, 2014, De Gruyter, Inc.( http://site.ebrary.com/lib/rsub)
Papildus literatūra
1Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas vadlīnijas mājas lapā www.ginasoc.lv
2 Edwin Chandraharan "Handbook of CTG Interpretation : from Patterns to Physiology",2017
3Cunningham F.G., Leveno K.J., Bloom S.L., Hauth J.C., Rouse D.J. & Spong C.Y. Viljamsa dzemdniecība. 17.,18., 20., 30. nodaļas tulkojums latviešu valodā. Gimenes veselības centrs”Stārķa Ligdza”, Rīga, 2013.
4Medforth J., Battersby S., Evans M. Oxford handbook of midwifwey. Oxford University Press, 2006.
5Johnson R., Taylor W. Skills for midwifery practise. Elsevier/Churchill Livingstone, 2006
Citi informācijas avoti
1http://www.medicalaidfilms.org/