Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Lilija Antoņēviča
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Teorētisko pamatzināšanu un praktisko iemaņu apguve klīniskā aprūpē, pilnveidot prasmes procedūru izpildē.

Priekšzināšanas

Vispārējā patoloģija, patoloģiskā fizioloģija, infekciju kontrole aprūpē, klīniskās aprūpes pamati, Preklīniskā prakse.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie iegūs pamatzināšanas pacienta aprūpē, par atveseļošanās veicinošiem faktoriem. Demonstrēs orientāciju jaunākajās medicīnas tehnoloģijās, ko izmanto klīniskā aprūpē.

Prasmes

Sagatavot un ievadīt pacientam nozīmēto parenterālos medikamentus; nodrošināt intravenozo pieeju ar ilgstošām infūzijas ierīcēm, izmantojot piemērotu aprīkojumu; veikt procedūras, kas skar urogenitālo sistēmu (urīnpūšļa kateterizāciju, urogenitālās stomas un to veidi); veikt procedūras, kas skar elpošanas trakta manipulācijas (skābekļa terapija, traheostomas aprūpe); veikt ķirurģiskās manipulācijas (sterila galdiņa uzklāšana, mazās ķirurģiskās manipulācijas, imobilizācijas); veikt tranfuzioloģiju un veik izpildīto procedūru dokumentēšanu.

Kompetences

Spēja pielietot un izvērtēt atbilstošas klīniskās procedūras, medicīniskās ierīces un citas aktivitātes, optimālas pacientu aprūpes nodrošināšanai. Spēja analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, ĀSNMZF4BakalaursObligātsInta Kalniņa, Anita Znotiņa, Katrīna Belouško, Lilija Antoņēviča
Māszinības, MZF4BakalaursObligātsInta Kalniņa, Anita Znotiņa, Lilija Antoņēviča, Katrīna Belouško