Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Santa Purviņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.06.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:FLK_008LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:5.00ECTS:7.50
Zinātnes nozare:Medicīna; FarmakoloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Santa Purviņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Farmakoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Santa Purviņa
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)17Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas51
Kopā kontaktstundas51
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas48
Kopā kontaktstundas48
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, fizioloģijā, ķīmijā, bioķīmijā, mikrobioloģijā, farmakoloģijas pamatos, ievads klīniskajā medicīnā un slimību simptomātikā. Valsts valodas zināšanas.
Mērķis:
1. Apgūt zināšanas par klīniskās farmakoloģijas pamatiem un klīnisko farmakoloģiju atbilstoši studiju procesā notiekošo orgānu sistēmu patoloģiju un slimību apguvei. 2. Apgūt zināšanas par dažādu grupu medikamentu darbības mehānismiem un to pielietošanu slimību ārstēšanā. 3. Veicināt zināšanu apguvi par racionālas farmakoterapijas principu ieviešanu klīniskajā praksē. 4. Gūt zināšanas par klīnikā lietoto zāļu ietekmi uz slimības mehānismiem un patoģenēzi, vispiemērotāko medikamentu nozīmēšanu konkrētam pacientam individualizētā dozēšanas shēmā un ārstēšanas risku un ieguvumu izvērtēšanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Vispārīgā farmakoloģija I daļa.Nodarbības1.00auditorija
2Vispārīgā farmakoloģija II daļa.Nodarbības1.00auditorija
3Pretmikrobu līdzekļi. Antibiotikas.Nodarbības1.00auditorija
4Pretmikrobu līdzekļi. Sintētiskie antibakteriālie līdzekļi.Nodarbības1.00auditorija
5Pretmikrobu līdzekļi. Pretparazītu līdzekļi.Nodarbības1.00auditorija
6Ķīmijterapeitiskie līdzekļi.Nodarbības1.00auditorija
7Kolokvijs pretmikrobu, pretparazītu, ķīmijterapijas līdzekļu farmakoloģijā (Nr. 1).Nodarbības1.00datorklase
8Eferento ceļu farmakoloģija. Holinerģiskie līdzekļi.Nodarbības1.00auditorija
9Eferento ceļu farmakoloģija. Adrenopozitīvo līdzekļu farmakoloģija.Nodarbības1.00auditorija
10Eferento ceļu farmakoloģija. Adrenonegatīvo līdzekļu farmakoloģija.Nodarbības1.00auditorija
11Aferento ceļu farmakoloģija.Nodarbības1.00auditorija
12Kolokvijs eferento un aferento ceļu farmakoloģijā (Nr. 2).Nodarbības1.00datorklase
13Centrālās nervu sistēmas farmakoloģija 1.Nodarbības1.00auditorija
14Centrālās nervu sistēmas farmakoloģija 2.Nodarbības1.00auditorija
15Centrālās nervu sistēmas farmakoloģija 3.Nodarbības1.00auditorija
16Centrālās nervu sistēmas farmakoloģija 4.Nodarbības1.00auditorija
17Kolokvijs CNS farmakoloģijā (Nr. 3).Nodarbības1.00datorklase
18Asinsspiedienu regulējošo līdzekļu farmakoloģija.Nodarbības1.00auditorija
19Antianginālo līdzekļu farmakoloģija.Nodarbības1.00auditorija
20Hroniskas sirds slimības (mazspējas) ārstēšanā izmantojamo līdzekļu farmakoloģija.Nodarbības1.00auditorija
21Antiaritmisko līdzekļu farmakoloģija.Nodarbības1.00auditorija
22Kolokvijs kardiovaskulārā sistēma (Nr. 4).Nodarbības1.00datorklase
23Elpošanas orgānu sistēmu ietekmējošo līdzekļu farmakoloģija.Nodarbības1.00auditorija
24Gremošanas orgānu sistēmu ietekmējošo līdzekļu farmakoloģija.Nodarbības1.00auditorija
25Oftalmoloģijā un dermatoloģijā izmantojamo līdzekļu farmakoloģija.Nodarbības1.00auditorija
26Hematoloģijā izmantojamo līdzekļu farmakoloģija.Nodarbības1.00auditorija
27Kolokvijs (Nr. 5).Nodarbības1.00auditorija
28Hipotalama un hipofīzes hormonpreparāti. Vairogdziedzeri un epitēlijķermenīšus ietekmējošo līdzekļu farmakoloģija. Kaulu mineralizāciju ietekmējošo līdzekļu farmakoloģija. Vitamīnu preparāti.Nodarbības1.00auditorija
29Aizkuņģa dziedzera hormonpreparāti. Cukura diabēta ārstēšanā izmantojamo līdzekļu farmakoloģija.Nodarbības1.00auditorija
30Reproduktīvo sistēmu ietekmējošo līdzekļu farmakoloģija. Hormonaizvietojošā terapija.Nodarbības1.00auditorija
31Reimatoloģija. Virsnieru garozu ietekmējošo līdzekļu farmakoloģija. Steroīdie un nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi. SMPL. Pretpodagras līdzekļi.Nodarbības1.00auditorija
32Kolokvijs (Nr. 6).Nodarbības1.00datorklase
33Medikamentu lietošana speciālās populācijās. Medikamentu lietošanas drošības klases grūtniecēm.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs – vispārīgās un klīniskās farmakoloģijas apguve, kā arī informācijas par medikamentiem, to pielietošanu un izmantošanu ārstniecības procesā atlasīšana un analizēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Praktisko nodarbību laikā sekmīgi nokārtoti regulāri testi un cikliski kolokviji. Gala pārbaudījums – eksāmens par Farmakoloģijas pamatu un Klīniskās farmakoloģijas studiju kursu saturu daudzatbilžu (MCQ) testa veidā un 5 preparātu apraksts.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus: • aprakstīt ārstniecisko receptūru; • parādīt teorētiskās pamatzināšanas un kompetenci vispārīgajā un speciālajā farmakoloģijā; • aprakstīt farmakoloģisko grupu preparātus; • formulēt to darbības mehānismus, indikācijas un kontrindikācijas, kā arī blakusparādības; • aprakstīt farmakoterapeitiskās grupas; • aprakstīt procesu, kā notiek jaunu zāļu atklāšana un ieviešana tirgū.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs izskaidrot konkrētu medikamentu darbības mehānismu, paredzēt blakusparādības, kā arī spēs paskaidrot klīnikā lietoto zāļu ietekmi uz slimības mehānismiem un patoģenēzi, izvēlēties piemērotāko medikamentu konkrētā situācijā atbilstošā dozēšanas shēmā un izvērtēt ārstēšanas riskus un ieguvumus.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie būs spējīgi: • atbilstoši konkrētajai situācijai izvēlēties piemērotākos medikamentus individualizētā dozēšanas shēmā un to izrakstīšanu receptē, lai nodrošinātu optimālu pacientu ārstēšanu un slimību profilaksi par samērojamām izmaksām; • nozīmēt atbilstošu farmakoterapiju, pamatot savu izvēli konkrēto medikamentu nozīmēšanā; • balstoties uz pierādījumiem balstītas medicīnas datiem, izvērtēt medikamentozās ārstēšanas saistību ar vecumu, dzimumu un blakusslimībām, medikamentu izvēli, un izvērtēt risku un ieguvumu attiecību; • patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par medikamentiem, to pielietošanu un izmantošanu ārstniecības procesā; • parādīt praksē zinātnisku pieeju aktuālo jautājumu risināšanā, kā arī prast orientēties specifiskajā literatūrā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Indulis Purviņš, Santa Purviņa. Praktiskā farmakoloģija. 4. Izdevums, ZIC, 2011, 896 lpp. | ISBN 9978-9984-854-20-5
2Basic & Clinical Pharmacology. Bertram G. Katzung. 12th ed. McGraw-Hill Professional, December 13, 2011, 1248 pages | ISBN-10: 0071764011 | ISBN-13: 978-0071764018
3Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 8th edition. Joseph DiPiro, Robert L. Talbert, Gary Yee, Gary Matzke, Barbara Wells, L. Michael Posey. McGraw-Hill Medical, April 4, 2011, 2700 pages. | ISBN-10: 0071703543 | ISBN-13: 978-0071703543
4Lekciju materiāls RSU E-studijas
Papildus literatūra
1Clinical Pharmacy and Therapeutics. Roger Walker, Clive Edwards. Churchill Livingstone, 2003, 937 lpp.
2Introductory Clinical Pharmacology. Sally S. Roach, Susan M. Ford. Lippincott Williams & Wilkins, 2008, 800 lpp.
3Clinical Pharmacology, 11th edition. Peter N. Bennett, Morris J. Brown, Pankaj Sharma. Churchill Livingstone, 2012, 680 pages. ISBN: 9780702040849
4Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12ed. Laurence L. Brunton, Bruce A. Chabner, Björn C. Knollmann. McGraw-Hill Professional, December 20, 2010, 1808 pages. | ISBN-10: 0071624422 | ISBN-13: 978-0071624428
5Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12ed. Laurence L. Brunton, Bruce A. Chabner, Björn C. Knollmann. Onlain Edition, 2012
6British National Formulary, BNF No. 63, March 2012
7Drug Benefits and Risks: International Textbook of Clinical Pharmacology. Chris J. Van Boxtel. IOS Press, 2008, 821 lpp.
8Pharmacotherapy Handbook. Barbara G Wells. McGraw-Hill Medical, October 10, 2011, 1164 pages | ISBN-10: 0071748342 | ISBN-13: 978-0071748346
Citi informācijas avoti
1www.vm.gov.lv
2www. EMCDDA.europa.eu/
3www. euphix.org/
4http://ec.europa.eu/health-eu/
5http://www. haiweb.org/
6Latvijas Zāļu valsts aģentūras Zāļu patēriņa statistika