Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Farmakoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs: Santa Purviņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Farmakoloģija

Mērķis

1. Apgūt zināšanas par klīniskās farmakoloģijas pamatiem un klīnisko farmakoloģiju atbilstoši studiju procesā notiekošo orgānu sistēmu patoloģiju un slimību apguvei.
2. Apgūt zināšanas par dažādu grupu medikamentu darbības mehānismiem un to pielietošanu slimību ārstēšanā.
3. Veicināt zināšanu apguvi par racionālas farmakoterapijas principu ieviešanu klīniskajā praksē.
4. Gūt zināšanas par klīnikā lietoto zāļu ietekmi uz slimības mehānismiem un patoģenēzi, vispiemērotāko medikamentu nozīmēšanu konkrētam pacientam individualizētā dozēšanas shēmā un ārstēšanas risku un ieguvumu izvērtēšanu.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, ķīmijā, bioķīmijā, mikrobioloģijā, farmakoloģijas pamatos, ievads klīniskajā medicīnā un slimību simptomātikā. Valsts valodas zināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus:
• aprakstīt ārstniecisko receptūru;
• parādīt teorētiskās pamatzināšanas un kompetenci vispārīgajā un speciālajā farmakoloģijā;
• aprakstīt farmakoloģisko grupu preparātus;
• formulēt to darbības mehānismus, indikācijas un kontrindikācijas, kā arī blakusparādības;
• aprakstīt farmakoterapeitiskās grupas;
• aprakstīt procesu, kā notiek jaunu zāļu atklāšana un ieviešana tirgū.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs izskaidrot konkrētu medikamentu darbības mehānismu, paredzēt blakusparādības, kā arī spēs paskaidrot klīnikā lietoto zāļu ietekmi uz slimības mehānismiem un patoģenēzi, izvēlēties piemērotāko medikamentu konkrētā situācijā atbilstošā dozēšanas shēmā un izvērtēt ārstēšanas riskus un ieguvumus.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie būs spējīgi:
• atbilstoši konkrētajai situācijai izvēlēties piemērotākos medikamentus individualizētā dozēšanas shēmā un to izrakstīšanu receptē, lai nodrošinātu optimālu pacientu ārstēšanu un slimību profilaksi par samērojamām izmaksām;
• nozīmēt atbilstošu farmakoterapiju, pamatot savu izvēli konkrēto medikamentu nozīmēšanā;
• balstoties uz pierādījumiem balstītas medicīnas datiem, izvērtēt medikamentozās ārstēšanas saistību ar vecumu, dzimumu un blakusslimībām, medikamentu izvēli, un izvērtēt risku un ieguvumu attiecību;
• patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par medikamentiem, to pielietošanu un izmantošanu ārstniecības procesā;
• parādīt praksē zinātnisku pieeju aktuālo jautājumu risināšanā, kā arī prast orientēties specifiskajā literatūrā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna6MaģistrsObligātsMārcis Zeibārts, Mihails Gerčikovs, Diāna Klāva, Santa Purviņa, Raimonds Lozda
Medicīna6MaģistrsObligātsRaimonds Lozda, Irēna Mirzajanova, Andrejs Šitovs, Dmitrijs Kustovs, Alīna Kriviņa, Dace Seile
Medicīna5MaģistrsObligātsRaimonds Lozda, Alīna Kriviņa, Andrejs Šitovs, Dmitrijs Kustovs
Pediatrija6MaģistrsObligātsDiāna Klāva, Līga Henke
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna5MaģistrsObligātsMārcis Zeibārts, Diāna Klāva, Mihails Gerčikovs, Santa Purviņa
Medicīna6MaģistrsObligātsRaimonds Lozda, Alīna Kriviņa, Andrejs Šitovs, Dmitrijs Kustovs
Medicīna5MaģistrsObligātsIrēna Mirzajanova, Dace Seile, Raimonds Lozda, Alīna Kriviņa, Andrejs Šitovs, Dmitrijs Kustovs
Pediatrija5MaģistrsObligātsDiāna Klāva