Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Līga Henke

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:FLK_032LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; FarmakoloģijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Līga Henke
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Farmakoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Santa Purviņa
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, fizioloģijā, ķīmijā, bioķīmijā, kā arī atsevišķu slimību simptomātikā.
Mērķis:
Veicināt pamatzināšanu apguvi vispārīgajā, speciālajā un klīniskajā farmakoloģijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Centrālās nervu sistēmas farmakoloģija (neiroloģijā un psihiatrijā lietojamo medikamentu analīze).Nodarbības1.00auditorija
2Organisma vielmaiņu ietekmējošo medikamentu farmakoloģija.Nodarbības1.00auditorija
3Kardiovaskulāro slimību terapijā lietojamo medikamentu farmakoloģija.Nodarbības1.00auditorija
4Elpceļu slimību terapijā lietojamo medikamentu farmakoloģija. Kuņģa un zarnu trakta slimību ārstēšanā lietojamo medikamentu farmakoloģija.Nodarbības1.00auditorija
5Infekciju slimību terapijā lietojamo medikamentu farmakoloģija (antibakteriālo līdzekļu, pretparazītu un antiseptisko līdzekļu analīze).Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs – vispārīgās un speciālās farmakoloģijas apguve, kā arī informācijas par medikamentiem, to izmantošanu ārstniecības procesā atlasīšana un analizēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Gala pārbaudījums – ieskaite.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst teorētiskās pamatzināšanas klīniskā farmakoloģijā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs klasificēt aktuālākos farmakoterapijā pielietojamos medikamentus un pārzinās to būtiskākās indikācijas un klīnisko farmakoloģiju.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi izskaidrot zāļu pirmsklīniskās un klīniskās izpētes, reģistrācijas un pēcreģistrācijas novērošanas nozīmi.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Indulis Purviņš, Santa Purviņa. Praktiskā farmakoloģija. 4. Izdevums, ZIC, 2011
2Receptūra un farmakoloģija. Mācību līdzeklis profesora I.Purviņa redakcijā – Rīga, RSU, 2008 – 168 lpp.
3Lekciju materiāls RSU E-studijas