Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Farmakoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Līga Henke
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Farmakoloģija

Mērķis

Veicināt pamatzināšanu apguvi vispārīgajā, speciālajā un klīniskajā farmakoloģijā.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, ķīmijā, bioķīmijā, kā arī atsevišķu slimību simptomātikā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst teorētiskās pamatzināšanas klīniskā farmakoloģijā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs klasificēt aktuālākos farmakoterapijā pielietojamos medikamentus un pārzinās to būtiskākās indikācijas un klīnisko farmakoloģiju.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi izskaidrot zāļu pirmsklīniskās un klīniskās izpētes, reģistrācijas un pēcreģistrācijas novērošanas nozīmi.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija4BakalaursObligātsArdijs Ranks