Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Līga Henke

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:FLK_010LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Līga Henke
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Farmakoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Santa Purviņa
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Fizioloģijā, farmakoloģijā, patoloģiskajā fizioloģijā.
Mērķis:
Studentiem jāiegūst zināšanas par zāļu farmakoloģiskām grupām un preparātiem, jāmāk novērtēt zāļu efektivitāti un drošību, jāzina, kāda informācija jāsniedz par zālēm pacientam drošai zāļu lietošanai, kā arī jāprot rast pareizo risinājumu medikamentu negatīvās iedarbības gadījumā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Zāļu blakusparādībasLekcijas1.00auditorija
2Kardiovaskulārās sistēmas farmakoloģija I (sirds mazspējas un aritmijas ārstēšanai izmantojamie līdzekļi)Lekcijas1.00auditorija
3Kardiovaskulārās sistēmas farmakoloģija II (Koronārās sirds slimības un arteriālās hipertensijas ārstēšanai izmantojamie zāļu līdzekļi)Lekcijas1.00auditorija
4Gremošanas orgānu sistēmas farmakoloģija.Lekcijas1.00auditorija
5Elpošanas orgānu sistēmas farmakoloģijaLekcijas1.00auditorija
6Ievads. Klīniskās farmakoloģijas vispārējās problēmas. Zāļu blaknesNodarbības1.00auditorija
7Zāļu līdzekļi, ko izmanto arteriālās hipertensijas un koronārās sirds slimības ārstēšanai. Blaknes. MijiedarbībaNodarbības1.00auditorija
8Zāļu līdzekļi, ko izmanto sirds mazspējas un aritmijas ārstēšanai. Darbības mehānismi, blaknes, mijiedarbībaNodarbības1.00auditorija
9Gremošanas orgānu sistēmas farmakoloģijaNodarbības1.00auditorija
10Elpošanas orgānu sistēmu farmakoloģijaNodarbības1.00auditorija
11Cukura diabēts. Ārstēšanai izmantojamie zāļu līdzekļi, to darbības mehānismi, blaknesNodarbības1.00auditorija
12Nieru saslimšanas. To ārstēšanā izmantojamie zāļu līdzekļiNodarbības1.00auditorija
13Dermatoloģijā un oftalmoloģijā izmantojamie zāļu līdzekļiNodarbības1.00auditorija
14Sāpes. Pretsāpju līdzekļi, to darbības mehānismi, indikācijas, blaknes un mijiedarbībaNodarbības1.00auditorija
15Alerģija. Pretalerģijas līdzekļi, to darbības mehānismi, indikācijas un blaknesNodarbības1.00auditorija
16IeskaiteNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs – vispārīgās un klīniskās farmakoloģijas apguve, kā arī informācijas par medikamentiem, to pielietošanu un izmantošanu ārstniecības procesā atlasīšana un analizēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
- Praktisko nodarbību laikā regulāri īsie testi. - Gala pārbaudījums – eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas par farmakoloģisko līdzekļu grupām, aprūpē lietotiem medikamentiem, to darbības mehānismiem, blakusparādībām, lietošanas īpatnībām.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs izvērtēt un analizēt medikamentozās aprūpes efektivitāti, blaknes, izglītot pacientu par medikamentu pareizu lietošanu.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi: 1. Novērtēt pacienta stāvokli medikamentu lietošanas laikā, analizēt to. 2. Paredzēt pacienta problēmas saistībā ar medikamentu lietošanu. 3. Plānot medikamentu ievadīšanu, pacienta novērošanu medikamentu ievadīšanas laikā un pēc tās. 4. Analizēt medikamentu pozitīvo un negatīvo iedarbību uz organismu. 5. Veikt pasākumus medikamentu negatīvās iedarbības gadījumā. 6. Informēt pacientu, tuviniekus, citus veselības aprūpes darbiniekus par iespējamo medikamentu iedarbību, problēmām un to mazināšanas iespējām. 7. Izglītot pacientu par medikamentu pareizu lietošanu, iespējamām problēmām, to klīniskām izpausmēm, rīcību, ja paredzēta ilgstoša medikamentu lietošana.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Indulis Purviņš, Santa Purviņa. Praktiskā farmakoloģija. 4. Izdevums, ZIC, 2011.
2Lekciju materiāls RSU E-studijas.
Papildus literatūra
1Biksone G. Medikamentoza ārstēšana un aprūpe. Rīga: Kerena, 2002
2Biksone G. Klīniskā farmakoloģija un pacienta aprūpe. Rīga, Medbiks, 1998
3Standarti procedūru tehnikā. Rokasgrāmata. – Rīga: Medicīnas profesionālās izglītības centrs, 1998
4Lieģeniece D. Ievads andragoģijā. Rīga, RaKa 2002
Citi informācijas avoti
1www.vm.gov.lv
2www.EMCDDA.europa.eu/
3www.euphix.org/
4http://ec.europa.eu/health-eu/
5http://www. haiweb.org/
6Latvijas Zāļu valsts aģentūras Zāļu patēriņa statistika