Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Līga Henke

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:FLK_017LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; FarmakoloģijaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Līga Henke
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Farmakoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Santa Purviņa
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Fizioloģijā, bioķīmijā, farmakoloģijā, ginekoloģijā un dzemdniecībā, neonatoloģijā. Valsts valodas zināšanas.
Mērķis:
1. Palīdzēt studentiem apgūt pamatzināšanas par grūtnieces, augļa un jaundzimušā stāvokli medikamentu lietošanas laikā. 2. Analizēt to.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Zāļu blakusparādībasLekcijas1.00auditorija
2Kardiovaskulārās sistēmas farmakoloģija un grūtniecībaLekcijas1.00auditorija
3Grūtniece, auglis, zīdītāja un medikamenti. Teratogēnā darbība. Medikamentu iedalījums pēc to iedarbības uz augliNodarbības1.00auditorija
4Gremošanas trakta motoro un sekretoro funkciju ietekmējošie līdzekļiLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Elpošanas orgānu funkcijas ietekmējošie zāļu līdzekļi. To izmantošana grūtniecēmLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Cukura diabēta ārstēšana. Hipoglikēmisko līdzekļu izmantošana grūtniecības laikāLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
7Ievads. Zāļu blakusparādībasNodarbības1.00auditorija
8Kardiovaskulārās sistēmas farmakoloģija I. Līdzekļu izmantošana grūtniecības laikāNodarbības1.00auditorija
9Kardiovaskulārās sistēmas farmakoloģija II. Līdzekļu izmantošana grūtniecības laikāNodarbības1.00auditorija
10Līdzekļi akūto un hronisko respiratoro saslimšanu ārstēšanai grūtniecēmNodarbības1.00auditorija
11Priekšlaicīgas dzemdības. Spontāns aborts. Ārstēšanai lietotie medikamenti. Dzemdību indukcijai izmantojamie līdzekļiNodarbības1.00auditorija
12Sāpes. Pretsāpju līdzekļi. Līdzekļu izmantošana grūtniecības un zīdīšanas periodāNodarbības1.00auditorija
13Psihiskie traucējumi grūtniecības laikā un to medikamentozā ārstēšanaNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs – vispārīgās un klīniskās farmakoloģijas apguve, kā arī informācijas par medikamentiem, to pielietošanu un izmantošanu ārstniecības procesā atlasīšana un analizēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Praktisko nodarbību laikā regulāri īsie testi un preparātu apraksti. 2. Gala pārbaudījums – rakstisks eksāmens (daudzatbilžu tests).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus aprakstīt galvenās problēmas grūtnieces, augļa un jaundzimušā stāvokli medikamentu lietošanas laikā, farmakoterapeitisko grupu preparātus, kurus lieto dzemdniecībā, formulēt to darbības mehānismus, indikācijas un kontrindikācijas, kā arī blakusparādības.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs veikt racionālu preparātu izvēli atbilstoši klīniskajai situācijai, pamatot zāļu lietošanas īpatnības grūtniecei, auglim un jaundzimušajam (farmakodinamikas īpatnības, farmakokinētika, zāļu ievadīšana un uzsūkšanās, zāļu izplatība, metabolie traucējumi, eliminācijas īpatnības).
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi: 1. Izmantot teorētiskās pamatzināšanas un kompetenci vispārīgajā, klīniskajā farmakoloģijā un farmakoterapijā, medikamentu kombinēšanā un aizvietošanā grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodā. 2. Aprakstīt farmakoloģisko grupu preparātus. 3. Formulēt to darbības mehānismus, indikācijas un kontrindikācijas, kā arī blakusparādības. 4. Prast izvērtēt ārstēšanas riskus un ieguvumus. 5. Patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par medikamentiem, to pielietošanu un izmantošanu ārstniecības procesā. 6. Parādīt zinātnisku pieeju aktuālo jautājumu risināšanā, kā arī prast orientēties specifiskajā literatūrā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ainsworth, Sean B.. Neonatal Formulary : Drug Use in Pregnancy and the First Year of Life, John Wiley & Sons, Incorporated, 2014. ProQuest Ebook Central,
2Briggs, Gerald G; Freeman, Roger K; Yaffe, Sumner J. Drugs in Pregnancy and Lactation: A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Lippincott Williams & Wilkins, 2011, 1728 p.
3Dzemdniecība. Daces Rezebergas redakcijā. Medicīnas apgāds, 2009, 448 lpp.
4Indulis Purviņš, Santa Purviņa. Praktiskā farmakoloģija. 4. Izdevums, ZIC, 2011
5Basic & Clinical Pharmacology. Bertram G. Katzung. McGraw-Hill Professional, 2006, 1179 lpp.
6Lekciju materiāls RSU E-studijas
Papildus literatūra
1Introductory Clinical Pharmacology. Sally S. Roach, Susan M. Ford. Lippincott Williams & Wilkins, 2008, 800 lpp.
2Drugs During Pregnancy and Lactation : Treatment Options and Risk Assessment, edited by Christof Schaefer, et al., Elsevier Science & Technology, 2007. ProQuest Ebook Central,
3Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13e Eds. Laurence L. Brunton, et al. New York, NY: McGraw-Hill
4Pharmacotherapy Handbook. Barbara G Wells. McGraw-Hill Professional, 2006
5British National Formulary, BNF March 2011
Citi informācijas avoti
1www.vm.gov.lv
2www.EMCDDA.europa.eu/
3www.euphix.org/
4http://ec.europa.eu/health-eu/
5http://www. haiweb.org/
6Latvijas Zāļu valsts aģentūras Zāļu patēriņa statistika