Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Farmakoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Līga Henke
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Farmakoloģija

Mērķis

Studentiem jāiegūst zināšanas par zāļu farmakoloģiskām grupām un preparātiem, jāmāk novērtēt zāļu efektivitāti un drošību, jāzina, kāda informācija jāsniedz par zālēm pacientam drošai zāļu lietošanai.

Priekšzināšanas

Anatomija, fizioloģija, bioķīmija un histoloģija, patoloģija, farmakoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus aprakstīt farmakoterapeitiskās grupas, kā arī formulēt to darbības mehānismus, indikācijas un kontrindikācijas, kā arī blakusparādības.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs atbilstoši konkrētajai situācijai izvēlēties piemērotākos medikamentus individualizētā dozēšanas shēmā, lai nodrošinātu optimālu pacientu ārstēšanu un slimību profilaksi.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie būs spējīgi:
1. Formulēt zālu līdzekļu darbības mehānismus, indikācijas un kontrindikācijas, kā arī blakusparādības.
2. Patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par medikamentiem, to izmantošanu ārstniecības procesā.
3. Pratīs orientēties specifiskajā literatūrā.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības1MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības1MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības2MaģistrsIerobežota izvēleAlīna Kriviņa
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības2MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības2MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības2MaģistrsIerobežota izvēle