Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Līga Henke

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:28.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:FLK_018LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Līga Henke
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Farmakoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Santa Purviņa
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomija, fizioloģija, bioķīmija un histoloģija, patoloģija, farmakoloģija.
Mērķis:
Studentiem jāiegūst zināšanas par zāļu farmakoloģiskām grupām un preparātiem, jāmāk novērtēt zāļu efektivitāti un drošību, jāzina, kāda informācija jāsniedz par zālēm pacientam drošai zāļu leitošanai.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Histamīnerģiskā sistēma, anafilakse, prethistamīna vielas. Alerģisko stāvokļu farmakoterapijā izmantojamie līdzekļi.Lekcijas1.00auditorija
2Pretsāpju līdzekļi, to blaknes, mijiedarbība.Lekcijas1.00auditorija
3Antiseptiskie un pretmikrobu līdzekļi. To blaknes un mijiedarbība.Lekcijas1.00auditorija
4Centrālo nervu sistēmu ietekmējošo līdzekļu farmakoloģija 1Lekcijas1.00auditorija
5Centrālo nervu sistēmu ietekmējošo līdzekļu farmakoloģija 2Lekcijas1.00auditorija
6HormonpreparātiLekcijas1.00auditorija
7Kardiotoniskie līdzekļi. Arteriālās hipertensijas ietekmējamie līdzekļi. Antiaritmiskie līdzekļiLekcijas1.00auditorija
8Gremošanas orgānu funkciju ietekmējošie līdzekļiLekcijas1.00auditorija
9Līdzekļi, ko lieto elpceļu saslimšanas terapijāLekcijas1.00auditorija
10Zāļu darbības īpatnības geriatrijā un pediatrijāLekcijas1.00auditorija
11Sāpes un iekaisums. Alerģija. Pretmikrobu līdzekļi.Nodarbības1.00auditorija
12Centrālo nervu sistēmu ietekmējošo līdzekļu farmakoloģijaNodarbības1.00auditorija
13HormonpreparātiNodarbības1.00auditorija
14Izpildorgānu farmakoloģijaNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs - farmakoloģijas apguve, kā arī informācijas par medikamentiem, to pielietošanu un izmantošanu ārstniecības procesā, medikamentu analīze.
Vērtēšanas kritēriji:
Praktisko nodarbību laikā regulāri nodarbību testi vai kolokviji.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus aprakstīt farmakoterapeitiskās grupas, kā arī formulēt to darbības mehānismus, indikācijas un kontrindikācijas, kā arī blakusparādības.
Prasmes: Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs atbilstoši konkrētajai situācijai izvēlēties piemērotākos medikamentus individualizētā dozēšanas shēmā, lai nodrošinātu optimālu pacientu ārstēšanu un slimību profilaksi.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi: 1. Formulēt zālu līdzekļu darbības mehānismus, indikācijas un kontrindikācijas, kā arī blakusparādības. 2. Patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par medikamentiem, to pielietošanu un izmantošanu ārstniecības procesā. 3. Prast orientēties specifiskajā literatūrā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Indulis Purviņš, Santa Purviņa. Praktiskā farmakoloģija. 4. Izdevums, ZIC, 2011, 896 lpp. | ISBN 9978-9984-854-20-5
2Basic & Clinical Pharmacology. Bertram G. Katzung. 12th ed. McGraw-Hill Professional, December 13, 2011
3Lekciju materiāls RSU E-studijas.
Papildus literatūra
1British National Formulary, BNF No. 70, March 2015
2Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12ed. Laurence L. Brunton, Bruce A. Chabner, Björn C. Knollmann. Onlain Edition, 2012
3Pharmacotherapy Handbook. Barbara G Wells. McGraw-Hill Medical, October 10, 2011, 1164 pages | ISBN-10: 0071748342 | ISBN-13: 978-0071748346
4Autoru kolektīvs profesora Aivara Lejnieka redakcijā. Klīniskā medicīna
Citi informācijas avoti
1https://www.zva.gov.lv/
2www.vm.gov.lv
3www. EMCDDA.europa.eu/