Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Farmakoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Mārcis Zeibārts
Studiju tips:Pilna laika
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Stomatoloģija

Mērķis

1. Apgūt zināšanas par vispārīgo un klīnisko farmakoloģiju atbilstoši studiju procesā notiekošo orgānu sistēmu patoloģiju un slimību apguvei.
2. Apgūt zināšanas par dažādu grupu medikamentu darbības mehānismiem un to pielietošanu slimību ārstēšanā.
3. Veicināt zināšanu apguvi par racionālas farmakoterapijas principu ieviešanu klīniskajā praksē.
4. Gūt zināšanas par klīnikā lietoto zāļu ietekmi uz slimības mehānismiem un patoģenēzi, vispiemērotāko medikamentu nozīmēšanu konkrētam pacientam individualizētā dozēšanas shēmā un ārstēšanas risku un ieguvumu izvērtēšanu.

Priekšzināšanas

Anatomijā, normālā un patoloģiskā fizioloģijā, iekšķīgās slimībās un propedeitikā, ķīmijā, bioķīmijā, mikrobioloģijā, ievads klīniskajā medicīnā un slimību simptomātikā. Valsts valodas zināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

Iegūs zināšanas par lietoto zāļu ietekmi uz slimības mehānismiem un patoģenēzi, vispiemērotāko medikamentu nozīmēšanu konkrētam pacientam individualizētā dozēšanas shēmā un ārstēšanas risku un ieguvumu izvērtēšanu.

Prasmes

Spēs ieviest klīniskajā praksē racionālas farmakoterapijas principus.

Kompetences

Spēs novērtēt dažādu zāļu grupu darbības mehānismus un modelēt zāļu lietošanu dažādās klīniskās situācijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz7MaģistrsObligātsDmitrijs Kustovs
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF7MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSF7MaģistrsObligāts