Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs: Inese Mihailova
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Zinātnes nozare:Bioloģija

Mērķis

Sniegt studentam iespēju apgūt zināšanas par galvenajiem imūnpatoloģijas veidiem un
ar tiem saistītām slimībām (imūndeficītiem, autoimunitāti, alerģiju, malignitāte, u.c.);
svarīgākajiem cilvēka imunitāti raksturojošiem parametriem, to noteikšanas iespējām,
indikācijām, klīnisko interpretāciju un izmantošanu dažādu slimību diagnostikā un
diferenciālā diagnostikā; imūnkorekcijas un imūnprofilakses paņēmieniem, līdzekļiem,
lietošanas indikācijām un blakusiedarbību kā arī praktiskas iemaņas imunoloģisko
parametru izmantošanā dažādu slimību diagnostikā.
Dot studentiem pamatzināšanas klīniskajā ģenētikā, veidot nepieciešamās prasmes šo
zināšanu pielietošanai ģenētiskās patoloģijas savlaicīgā atklāšanā, ārstēšanā un
profilaksē ārsta praksē.

Priekšzināšanas

Medicīnas ģenētika, imunoloģijas pamati, patofizioloģija, patoloģija, internā medicīna (reimatoloģija, nefroloģija u.c.).

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa apgūšanas studenti spēs raksturot svarīgākos imūnpatoloģijas veidus, to klīniskās un imunoloģiskās izpausmes, slimnieku imunoloģiskās izmeklēšanas metodes, humorālās, celulārās, komplementa sistēmas un fagocitozes traucējumu izpausmes un imūnkorekcijas iespējas.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj novērtēt imūnās sistēmas funkcionēšanu normā un dažādu imūnsistēmas patoloģiju gadījumā; klīniski izvērtēt vienkāršu imunogrammu un noteikt indikācijas padziļinātai speciālai imunoloģiskai izmeklēšanai; izmantot imunitātes parametrus dažādu slimību diagnostikā un diferenciālā diagnostikā; nozīmēt imūnkoriģējošu terapiju.

Kompetences

Studējošie, apvienojot teorētiskās un praktiskās zināšanas, varēs noteikt imūnpatoloģiskās izmaiņas, izvērtēt vienkāršu imunogrammu un izmantot iegūtās zināšanas un prasmes dažādu slimību diagnostikā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna12MaģistrsObligātsIeva Grīnfelde, Kārlis Rācenis, Nataļja Kurjāne, Zita Krūmiņa, Inese Mihailova, Daiga Mūrmane, Viktorija Ķēniņa, Ieva Glāzere, Ieva Nokalna, Madara Kreile, Gita Tauriņa
Medicīna11MaģistrsObligātsIeva Grīnfelde, Kārlis Rācenis, Nataļja Kurjāne, Zita Krūmiņa, Inese Mihailova, Daiga Mūrmane, Viktorija Ķēniņa, Ieva Glāzere, Ieva Nokalna, Gita Tauriņa, Madara Kreile
Pediatrija12MaģistrsObligātsIeva Grīnfelde, Kārlis Rācenis, Nataļja Kurjāne, Zita Krūmiņa, Inese Mihailova, Daiga Mūrmane, Viktorija Ķēniņa, Ieva Glāzere, Madara Kreile, Gita Tauriņa