Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Dainis Balodis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:12.03.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:PAK_019LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Dainis Balodis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Patoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ilze Štrumfa
Kontaktinformācija:Rīga, Kuldīgas iela 9a, pakatrsu[pnkts]lv, pakatrsu[pnkts]lv, +371 67815096
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas30
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas30
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomija, normālā fizioloģija, bioķīmija.
Mērķis:
Nodrošināt zināšanas patoloģijā, ietverot vispārīgo patoloģisko procesu patoloģiskās fizioloģijas aspektus un speciālās patoloģiskās fizioloģijas sadaļu, respektīvi, būtisku slimību patoģenēzi. Šim programmas aspektam jārada teorētiskie pamati klīnisko priekšmetu apguvei, veidojot vispusīgi izglītotu zobārstu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Šūnas patoloģija. Šūnu komunikācija, oksidatīvs stress, brīvie radikāļi, antioksidanti, NO. Ca i/c loma.Lekcijas1.00auditorija
2Hipoksija. Nozīme, termini, skābekļa disociācijas līkne, hipoksiju veidi.Lekcijas1.00auditorija
3Iekaisums. Klīniskās pazīmes, patoģenēze, veidi, iekaisuma mediatori : citokīni, eikosanoīdi, to loma iekaisuma procesa izveidē.Lekcijas1.00auditorija
4Stress. Jēdziens par stresu, veidi, patoģenēze. PTSS – izcelsme, ietekme uz organismu, ārstēšanas principi.Lekcijas1.00auditorija
5Termoregulācijas traucējumi. Drudzis, tā etioloģija, patoģeneže. Hipertermija. Hipotermija.Lekcijas1.00auditorija
6Ūdena-elektrolītu v/m traucējumi Osmolaritāte, Hipohidratācijas, veidi, patoģenēze. Hiperhidratācījas, veidi, patoģenēze. Tūskas. Elektrolītu traucējumu veidi.Lekcijas1.00auditorija
7SSL traucējumi. Jēdziens par SSL, traucējumu veidi un to patoģenēze un loma organismā.Lekcijas1.00auditorija
8Etioloģija, patoģenēze, šūnas bojājums. Jēdziens par etioloģiju, patoģenēzi, tipveida patoloģiskiem procesiem. Oksidatīvs stress, BR, antioksidanti – to loma patoloģiju attīstībā.Nodarbības1.00auditorija
9Hipoksija. PAT Hiperēmijas. Stāze. Veidi, patoģenēze.Nodarbības1.00auditorija
10Iekaisums. Iekaisuma laboratoriskās diagnostikas pamatprincipi: asinis, eksudāts. Eksudāta un transudāta laboratoriskās atšķirības.Nodarbības1.00auditorija
11KolokvijsNodarbības1.00auditorija
12Termoregulācijas traucējumi. Drudža veidi, patoģenēze, ārstēšanas pamatprincipi. Hipertermiju veidi, patoģenēze, palīdzības pamatprincipi. Hipotermiju veidi, patoģenēze, palīdzības pamatprincipi.Nodarbības1.00auditorija
13Ūdena-elektrolītu v/m traucējumi Hipohidratāciju un hiperhidratāciju klīniskie piemēri un to analīze.Nodarbības1.00auditorija
14SSL traucējumi. SSL traucējumu klīnisko piemēru analīze.Nodarbības1.00auditorija
15KolokvijsNodarbības1.00auditorija
16Nieru patoloģija. Glomerulāra, tubulāra patoloģija. Akūta un hroniska nieru mazspēja, jēdziens par hronisku nieru slimību. Urīna analīžu interpretācijas pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
17Lipīdu v/m traucējumi. Lipoproteīnu veidi, loma, iespējamie traucējumi. Hiperlipidēmijas, hipolipidēmijas. Ārstēšanas pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
18Cukura diabēts. CD veidi, patoģenēze, riska faktori, metabolais sindroms, diabētiskā un hipoglikēmiskās komas, diabēta vēlīnas sekas.Lekcijas1.00auditorija
19Kuņģa-zarnu trakta patoloģija. Mutes dobuma, barības vada, kuņģa un zarnu biežākās patoloģijas, to patoģenēze, iespaids uz organismu , laboratoriskās izmeklēšanas principi.Lekcijas1.00auditorija
20Ca v/m traucējumi. Ca līmeņa regulācija asinīs. Hiper un hipokalciēmijas. Osteoporoze, veidi, etioloģija, patoģenēze, diagnostikas un ārstēšanas pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
21Kardiovaskulāras patololoģijas, etioloģija, patogēnēze. Hipertenzija, veidi, patoģenēze, sirds ritma traucējumu patoģenēze.Lekcijas1.00auditorija
22Nieru patoloģija. Urīna analīžu piemēru izvērtējums, klīniskie nieru patoloģijas piemēri.Nodarbības1.00auditorija
23OLB un lipīdu v/m traucējumi. OLB un lipīdu v/m traucējumu klīnisko piemēru analīze.Nodarbības1.00auditorija
24CD. CD klīnisko piemēru analīze.Nodarbības1.00auditorija
25KZT un aknu patoloģija. KZT un aknu patoloģijas klīniskie piemēri, laboratorijas datu interpretācija dotajiem piemēriemNodarbības1.00auditorija
26KolokvijsNodarbības1.00auditorija
27Asins patoloģija. Anēmijas, veidi, patoģenēze. Leikocītu patoloģija. Reces patoloģija. Klīniskie piemēri.Nodarbības1.00auditorija
28Kardiovaskulāra patoloģija. Kardiovaskulāras patoloģijas klīniskie piemēri. Izmeklējumu rezultātu interpretācijas pamatprincipi.Nodarbības1.00auditorija
29Ca v/m traucējumi. Osteoporozes klīniekie piemēri, izmeklēšas datu interpretācijas pamatprincipi.Nodarbības1.00auditorija
30KolokvijsNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju vielas apguve atbildoši e-studijās norādītajām tēmām un ievietotajiem studiju materiāliem
Vērtēšanas kritēriji:
Mācību kursa laikā pasniedzēji veic zināšanu pārbaudi ar īsu daudzatbilžu izvēles testu palīdzību. Studenti studiju laikā kārto kolokvijus, kurus veido teorētiski jautājumi un objektīvi strukturēti teksta uzdevumi, kas atspoguļo studiju laikā apgūtās patoloģijas. Beidzot studijas šajā priekšmetā, studenti kārto eksāmenu, kuru veido teorētiski jautājumi un objektīvi strukturēti teksta uzdevumi, kas atspoguļo studiju laikā apgūtās patoloģijas.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students zinās un spēs saprast dažādu slimību un vispārīgu patoloģisku procesu būtību, attīstību, cēloņus, sekas un iznākumus.
Prasmes: Students klīniskos uzdevumos pratīs identificēt biežāk sastopamās patoloģijas, izvērtēt to patoģenēzes mehānismus.
Kompetences:Studējošais spēs analizēt iegūtos rezultātus un argumentēti izskaidrot iespējamās patoloģijas patoģenēzes mehānismus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1RSU e-studiju materiāli klīniskajā patoloģiskajā fizioloģijā
Papildus literatūra
1Robbins Basic Pathology, 7th ed.. Kumar V, Cotran RS, Robbins SL. Saunders, Philadelphia, 2003, 873 lpp.
Citi informācijas avoti
1Robbins and Cotran Pathological Basis of Disease, 8th ed. Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Aster J. Elsevier, 2009.