Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Vija Bathena-Krastiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_069LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:6.00ECTS:9.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Vija Bathena-Krastiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)1Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas2
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas6
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomija, funkcionālā un patoloģiskā fizioloģija, fizioloģiskas grūtniecības vadīšana, ginekoloģija un veselas sievietes aprūpe un uzturs, starppersonu saskarsme veselības aprūpē, sabiedrības veselība un epidemioloģija, klīniskās aprūpes pamati un klīniskā aprūpe dzemdniecībā un ginekoloģijā
Mērķis:
praktiski sagatavot studentus darbam, kas nodrošina fizioloģiskas grūtniecības vadīšanu un aprūpi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vispārējās drošības noteikumi veselības aprūpes iestādē. Infekciju ierobežošanas un novērošanas pasākumi aprūpes darbā. Dezinfekcijas režīma noteikumi.Lekcijas1.00klīniskā bāze
2Primārās aprūpes jēdziens. Valsts apmaksāta grūtnieču aprūpe. Veselības aprūpes pakalpojumi ārzemniekiem. Eiropas veselības apdrošināšanas kartes. Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Grūtniecības vadīšanas un aprūpes plāna sastādīšana (MK noteikumi Nr.611). Prenatālo diagnostikas metožu pielietošana grūtniecības laikā un to datu analīze. Grūtnieces sagatavošana specifiskajām diagnostiskajām procedūrām. Ar grūtniecību, dzemdībām, bērna kopšanu saistītās sociālās garantijas Latvijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Prakses dienasgrāmatas aizpildīšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Klīniskās prakses I vērtējumu sastāda:  Veikto manipulāciju lapa (Izglītības programmu minimālās prasības vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai paredz vismaz 100 pirmsdzemdību pārbaudes)  Prakses dienasgrāmata  Prakses vadītāja vērtējums  Situācijas uzdevums
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošais atpazīs pazīmes, kas norāda uz grūtniecību un nosauks grūtniecības laboratoriskās diagnostikas metodes, spēs noteikt grūtniecības laiku un iespējamo dzemdību termiņu, formulēs savlaicīgas mātes riska grupas noteikšanas nozīmi , nosauks prenatālās diagnostikas metodes un izskaidros šo metožu pielietošanas nepieciešamību. Studenti izklāstīs grūtniecības vadīšanas plānu pēc MK noteikumiem NR. 611, uzskaitīs normatīvos aktus par ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību.
Prasmes:Studējošais pratīs izvērtēt grūtnieces sūdzības, ievākt reproduktīvo anamnēzi, aprēķināt ķermeņa masas indeksu un izmērīt AT, veikt ginekoloģisko izmeklēšanu, paņemt citoloģisko un maksts floras bakteriskopisko iztriepi, izmantot indikatora strēmelīšu testu urīna analīžu veikšanai, noteikt augļa guļu ar Leopolda paņēmieniem, sagatavot dokumentāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību, izskaidrot ultraskaņas un dažādu bioķīmisko marķieru datus, noteikt iespējamo dzemdību termiņu, lietot grūtnieču aprūpē pieņemtos terminus, novērtēt augļa kustību raksturu un augļa sirdstoņu pierakstu.
Kompetences:Izmantojot apgūtās zināšanas par fizioloģiskas grūtniecības vadīšanu students spēj atpazīt fizioloģiski noritošu grūtniecību, vērtēt diagnostikas rezultātus, kas ietverti MK noteikumos NR. 611 un veikt iegūto datu dokumentēšanu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Dzemdniecība, D.Rezebergas redakcijā, Medicīnas apgāds, 2009
2Ginekoloģija, I. Vībergas redakcijā, Nacionālais apgāds, Rīga, 2006
Papildus literatūra
1Holcgrēfe B. „ Mazuli gaidot: 300 jautājumi un atbildes par grūtniecību”, Rīga, Valters un Rapa, 2009.
Citi informācijas avoti
1Nr.611 ''Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība” – www.likumi.lv