Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Lilija Antoņēviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:30.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_314LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lilija Antoņēviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, fizioloģijā un patoloģiskā fizioloģijā, medicīniskā ētika, klīniskās aprūpes pamati, ievads infekcijas kontrolē, pirmā palīdzība.
Mērķis:
Prakses laikā pilnveidos un nostiprinās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, ietverot pacientu un klientu pamatvajadzības, atbilstoši profesionālās ētikas principiem, māsu profesijas standartam un pirmā studiju gada programmai. Ievērojot pacientu drošības principus, prakse tiek īstenota – preklīniski.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ergonomijas pamatprincipi: Pacienta droša pārvietošana un celšana – celšanas un pārvietošanas galvenie principi; pacienta satveršanas veidi. Pacienta pārvietošana gultā, palīdzība pacientam piecelties no krēsla. Bezpalīdzīga pacienta pārvietošana gultā. Pacienta grozīšana gultā. Pacienta pārvietošana: gulta – krēsls – guļrati – gulta. Pacienta transportēšana.Nodarbības1.00MITC
2Higiēnas procedūras pacientam: Veikt daļēju pacienta vannošanu gultā. Pacienta vannošana. Pacienta mazgāšana dušā. Veikt pacienta mutes dobuma higiēnu. Pacientu roku un nagu kopšana. Pacientu matu kopšana. Pacienta ķermeņa veļas maiņa. Pacienta personīgās higiēnas procedūras sievietei. Pacienta personīgās higiēnas procedūras vīrietim. Slēgtas gultas klāšana. Aizņemtas gultas klāšana. Pacienta ādas kopšana.Nodarbības1.00MITC
3Pacienta vitālo rādītāju noteikšana: Ķermeņa temperatūras noteikšana, atzīmēšana, izvērtējums. Arteriālā pulsa noteikšana, atzīmēšana un izvērtējums. Arteriālā asisnspiediena noteikšana, atzīmēšana, izvērtējums. Elpošanas frekvences noteikšana, atzīmēšana, izvērtējums.Nodarbības1.00MITC
4Antropometriskie rādītāji un to noteikšana.Nodarbības1.00MITC
5Pacienta barošana. Nazogastrālas zondes ievadīšana. Galvenie aprūpes principi pacientam ar zondi. Ievadītā un izvadītā šķidruma daudzuma mērīšana. Enterālā barošana. Klīniskās procedūras, kas skar fēču izvadīšanu. Klizmas.Nodarbības2.00MITC
6Klīniskās procedūras, kas skar urīnizvadīšanas sistēmu. Sieviešu intermitējoša kateterizācija. Vīriešu intermitējoša kateterizācija. Ilgstošā kateterizācija sievietei/ vīrietim.Nodarbības2.00MITC
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
100% dalība praktiskajās nodarbībās.
Vērtēšanas kritēriji:
Ieskaite.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Vesela un slima klientu/pacientu pamatvajadzību nodrošinājums un novērtējums; aseptikas un antiseptikas nozīme un to pielietošana praksē; pacienta pašaprūpes deficīta pakāpes, nodrošinot pacienta fizioloģiskās vajadzības.
Prasmes:Praktiskās iemaņas, kuras nepieciešamas pacienta fizioloģiskās pamatvajadzību nodrošināšanā, ietverot: NI profilaksi, komfortu un drošību, visa veida higiēnas procedūras, pacienta gultas klāšana, pacienta barošanu, pacienta izdalījumu savākšanu un dezinfekcijas pasākumi, pacienta transportēšanu gultā, telpā un vidē, ievērojot drošības un ergonomijas pamatprincipus.Klīniskās procedūras, kas skar urīnizvadīšanas sistēmu. Klīniskās procedūras, kas skar fēču izvadīšanu.
Kompetences:Spēja pielietot un izvērtēt atbilstošas klīniskās procedūras, medicīniskās ierīces un citas aktivitātes, optimālas pacientu aprūpes nodrošināšanai.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1Apikālā pulsa noteikšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
2Arteriālā spiediena mērīšana (manuālā)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
3Asinsspiediena noteikšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
4Centrālā pulsa noteikšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
5Eļļas retences klizmaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
6Hipertoniskā klizmaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
7Ilgtermiņa urīnpūšļa kateterizācija sievieteiB1 - Pre-klīniskais (manekens)
8Ilgtermiņa urīnpūšļa kateterizācija vīrietimB1 - Pre-klīniskais (manekens)
9Intermitējošā urīnpūšļa kateterizācija sievieteiB1 - Pre-klīniskais (manekens)
10Intermitējošā urīnpūšļa kateterizācija vīrietimB1 - Pre-klīniskais (manekens)
11Ķirurģiskā roku dezinfekcijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
12Microlax klizmaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
13Nazogastrālās zondes ievadīšana un izņemšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
14Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi, bolus metodeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
15Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi, nepārtrauktā metodeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
16Pacienta gultas klāšana un gultas veļas maiņaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
17Pacienta mazgāšana gultāB1 - Pre-klīniskais (manekens)
18Pacienta mutes dobuma higiēnaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
19Perifērā pulsa frekvences noteikšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
20Sievietes perineālā aprūpeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
21Temperatūras noteikšana aksilāri, izmantojot digitālo termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
22Temperatūras noteikšana aksilāri, izmantojot stikla termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
23Temperatūras noteikšana orāli, izmantojot digitālo termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
24Temperatūras noteikšana rektāli, izmantojot digitālo termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
25Tīrošā klizmaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
26Vīrieša perineālā aprūpeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
27Zarnu stomas aprūpe un maisiņa nomaiņaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Metodiskie norādījumi “Prakse 1”
2Klīniskās procedūras un pacientu drošība / Dzintra Puriņa, Ināra Upmale. Rīga : Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža, 2018
3Clinical Nursing Skills and Techniques - Elsevier eBook on VitalSource, 8th Edition by Anne Griffin Perry, RN, EdD, FAAN, Patricia A. Potter, RN, MSN, PhD, FAAN and Wendy Ostendorf, RN, MS, EdD, CNE