Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Lilija Antoņēviča
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Pilnveidot studentu iepriekš apgūto klīnisko prasmju kvalitāti, nodrošinot Māszinību un dzemdību aprūpes katedras docētāju vadītu pre-klīnisko studentu praksi RSU Medicīnas Izglītības Tehnoloģiju Centrā.

Priekšzināšanas

Studiju programmas “Māszinības” iepriekš apgūto klīnisko studiju kursu aprakstos norādītās zināšanas, prasmes un kompetences. Jābūt apgūtām manipulācijām iekļautām studiju kursā "Klīniskā aprūpe un rehabilitācija pacientu aprūpē"

Rezultāti

Zināšanas

Students spēj aprakstīt studiju kursā iekļauto manipulāciju mērķus, indikācijas un kontrindikācijas. Students spēj aprakstīt svarīgākos studiju kursā iekļauto manipulāciju izpildes posmus.

Prasmes

Students spēj sekmīgi (atbilstoši RSU apstiprinātam aprakstam un vērtēšanas kritērijiem) demonstrēt studiju kursā iekļauto manipulāciju izpildi pre-klīniskos apstākļos (uz manekeniem, mulažām, simulētā vidē utt.).

Kompetences

Students spēj pieņemt pamatotu lēmumu par konkrētas klīniskās manipulācijas nepieciešamību un spēj sekmīgi to realizēt standartizētos apstākļos, pārbaudot veiktās manipulācijas efektivitāti.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, ĀSNMZF2BakalaursObligātsEva Cela, Lilija Antoņēviča
Māszinības, MZF2BakalaursObligātsInta Kalniņa, Ailī Horna-Butkeviča, Eva Cela, Lilija Antoņēviča